CONSILIUL CONCURENTEI, PROTOCOL DE COLABORARE CU PRIMARIA CAPITALEI

Consiliul Concurenței – Protocol de Colaborare cu Primăria Capitalei

Că dispeceratele au reușit în urmă cu trei ani – prin metode mai puțin ortodoxe – să mențină la momentul reautorizării activității tarifele stabilite prin înțelegeri făcute la cârciumă, este de notorietate și nu mai revenim pe subiect. Se știe cine sunt „carteliștii oficiali” și cui datorăm starea actuala a taximetriei din București. Se știe de asemenea că, sezizat fiind de către organizații profesionale din taximetrie, Consiliul Concurenței a demarat în anul 2012 o amplă anchetă în urma căreia mai toate dispeceratele „de vază” din București au fost amendate cu sume diferite în funcție de cifra de afaceri a fiecăruia.

Noi taximetriștii mai știm și că – dacă ar fi mers mai departe cu ancheta – Consiliul Concurenței ar fi descoperit adevărații carteliști regăsiți în semnatarii unor structuri de elemente și cheltuieli mincinoase și departe de realitățile economice ale momentului, dar semnate pe placul dispeceratelor în numele înțelegerii din cârciuma amintită mai sus. Că nu s-a dorit să se facă și următorul pas, este o altă discuție pe care nu o vom dezvolta acum.

La momentul încheierii anchetei în anul 2015, Consiliul Concurenței a emis și câteva recomandări Primăriei Municipiului București, recomandări despre care am scris aici și care ar fi trebuit implementate – conform regulilor de concurență naționale – imediat și neîntârziat în scopul crearii unui climat concurențial corect în transportul public local în regim de taxi.

Rămasă fără primar și fără decizie prin revocarea din funcție a lui Sorin Oprescu și demisia oarecum surprinzătoare a directorului Ion Dedu de la Direcția Transporturi, Primăria Capitalei a întârziat nepermis de mult luarea unei hotărâri în a alinia recomandările Consiliului Concurenței la realitățile din stradă, dar a găsit – în sfârșit! – „vaccinul” prin care se speră că toate serviciile publice aflate în administrarea proprie – printre care și taximetria – să primească un cadru concurențial loial și legal, prin încheierea unui protocol de colaborare cu Consiliul Concurenței

Odată cu încheierea și semnarea unui Contract de Gestiune Delegată, prin acest protocol Consiliul Concurenței va deveni principala entitate care va superviza și aproba mecanismul de stabilire a tarifelor în dispecerate, corectitudinea întocmirii structurilor de elemente și cheltuieli ale transportatorilor autorizați, precum și orice fel de proceduri și comportamente economice care contravin legislației economice și penale în desfășurarea tuturor activităților care fac parte din sfera serviciilor de utilitate publică: spitale, cabinete medicale, canalizare, transport public, panotaj, alimentare cu apa, etc.

“Identificarea situațiilor de încălcare a legislației din domeniul concurenței, inițierea de acțiuni de cercetare sub formă de analize pentru cunoașterea pieței în vederea asigurării mecanismelor de funcționare ale piețelor pe baze concurențiale și a implementării corecte a strategiilor în domeniu, crearea  cadrului de funcționare pentru cooperarea și schimbul de informații în sectoarele de activitate aflate în coordonarea administrației publice locale în conformitate cu atribuțiile și competențele specifice, precum și furnizarea expertizei de specialitate acolo unde este solicitată de una dintre părți în vederea implementării unitare a legislației din domeniul concurenței în toate sectoarele coordonate și/sau reglementate de administrația publică locală din municipiul București – servicii medicale, alimentarea cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate și pluviale, furnizarea și distribuția de energie termică în sistem centralizat, salubrizarea, iluminatul public, transportul public local și transportul în regim de taxi și în regim de inchiriere[…], sprijin reciproc în creearea și menținerea unei economii de piață funcționale în sectoarele coordonate de administrația publică locală și identificarea situațiilor de încălcare a legislației din domeniul concurenței, schimburi de documente, date și informații cu caracter profesional  indiferent de suport și însoțirea echipei Consiliului Concurenței în acțiunile de control a măsurilor de sprijin acordate de autoritatea publică a Municipiului București în baza OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul concurenței” sunt principalele obiective pe care cele două instituții urmăresc să le implementeze în viitoarea colaborare prin semnarea acestui protocol.

Structurile de elemente pe cheltuieli ale taximetristilor vor fi analizate de Consiliul Concurenței

Că stabilirea tarifului de distanță într-un dispecerat este dat de către transportatorii autorizați deserviți pe baza unei proceduri stabilite de către norme ANRSC, nu mai este un secret pentru nimeni. Structura de elemente pe cheltuieli va deveni probabil, cel mai important document în desfășurarea activității de taximetrie și va sta la baza stabilirii tarifelor în dispecerate, acestea fiind obligate să refacă media tarifară de fiecare dată când transportatorii autorizati deserviți își vor modifica aceste structuri în funcție de cheltuielile reale. Dincolo de asta, supervizarea și expertiza pe care Consiliul Concurenței o va oferi funcționarilor publici din primărie va fi de mare ajutor în clarificarea – odată pentru totdeauna – a procedurilor de eliberare a listelor de tarife, de stabilire a mediei tarifare în fiecare dispecerat, de migrare de la un dispecerat la altul a unui tranportator deservit, precum și de nivelul taxelor de dispecerizare pe care un dispecerat le cere acestor transportatori.

Implementate până acum după ureche, în funcție de „timpul probabil” sau de interpretările juridice ale fiecăruia, procedurile care vor fi stabilite de către cele două entități semnatare ale acestui protocol vor aduce liniște și în taximetrie, punând Consiliul Concurenței și Autoritatea de Autorizare în prim planul activităților de transport în regim de taxi și de închiriere, în litera și spiritul legislației nationale în vigoare și în deplină înțelegere a realităților economice de piață și de concurență al celui care prestează efectiv această activitate: TRANSPORTATORUL.

o_4d034e75f6d33d0d_007 o_4d034e75f6d33d0d_008 o_4d034e75f6d33d0d_009 o_4d034e75f6d33d0d_010 o_4d034e75f6d33d0d_011

1

 
Distribuie articolul prin: