TAXIURILE POT CIRCULA IN CONDITIILE ORDONANTEI MILITARE 2

Ministrul afacerilor interne Marcel Vela, a anunțat sâmbătă seara, că guvernul va emite Ordonanța Militară numărul 2, prin care este interzisă circulația pe domeniul public a grupurilor mai mari de 3 persoane. Totodată, sunt introduse recomandări de circulație pe timpul zilei și mai ales pe timpul nopții. Măsurile intră în vigoare de duminică, de la ora 22:00, după publicarea în Monitorul Oficial.

„Ca serviciu de utilitate publică, taxiurile pot circula în condițiile impuse de Ordonanța Militară 2, act normativ pe care Ministerul Afacerilor Interne l-a dat publicității sâmbătă seară”, declară Viorel Arnăutu, consultant fiscal și consilier juridic, la solicitarea noastră (facebook/profile aici).

Conform Legii 38/2003, „serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, care se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și se efectuează numai de către transportatori autorizați de către autoritatea de autorizare”.

Ce prevede Ordonanța Militară 2

„Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personalului instituțiilor abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe proprie răspundere. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa de domiciliu, motivul deplasării, data completării și semnătura. Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul instituțiilor din sistemul național de apărare ordine publică și securitate națională, a corpului diplomatic și a personalului care asigură serviciile de utilitate publică, guvernului României, administrația prezidențială”.

 

 
„Pentru a întruni condițiile de legalitate ca serviciu de transport de utilitate publică, nu omiteți să aveți la bordul taxiurilor toate documentele necesare desfășurării activității, inclusiv legitimația de serviciu și adeverința eliberată de angajator că vă aflați în executarea îndeplinirii obligațiilor de serviciu. Pentru cei care sunt PFA, adeverința poate fi semnată și ștampilată de către persoana fizică deținătoare a autorizației de transport și de taxi. Totodată, o reglementare foarte importantă din Ordonanța Militară nr. 2 este și faptul că, circulația persoanelor în afara locuinței sau a gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună. Evitați așadar, acceptarea unor curse cu mai mult de doi clienți/pasageri”, mai spune Viorel Arnăutu.

Modele declaratii pentru serviciul de taxi

Adeverinta societate taxi.pdf

Declaratie sofer taxi.pdf

Efectele Ordonanței Militare nr. 2 vor intra în vigoare numai după publicarea în Monitorul Oficial al României. Modelul declarațiilor îl puteți descarca în format PDF mai jos

Declarații model adeverinta angajator

model declaratie pe propria raspundere