AUTORITATEA RUTIERA ROMANA: INCEPE PROCEDURA DE AUTORIZARE PE TRANSPORT ALTERNATIV

Informare autorizare Transport Alternativ

Începand cu data de 26.08.2019, conform prevederilor art.12 alin.(1) din O.U.G. nr. 49/2019 aveţi posibilitatea să vă prezentaţi la Agenţia Teritorială a Autorităţii Rutiere Române – ARR din judeţul sau municipiul Bucureşti unde aveţi sediul sau domiciliul, după caz, în vederea depunerii documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiei pentru transportul alternativ cu autoturism şi conducător auto precum şi a copiilor conforme aferente pentru autoturisme.

Precizăm că în conformitate cu prevederile:
– art. 12 alin.(2) din O.U.G. nr. 49/2019, autorizaţia de transport alternativ se eliberează în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – ARR competentă;
– art. 13 alin.(1) din O.U.G. nr. 49/2019, Agenţia Teritorială a Autorităţii Rutiere Române – ARR emitentă a autorizaţiei de transport alternativ eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii copii conforme cu respectarea prevederilor art.13 alin. (2) si alin. (3);
– art. 13 alin. (2) din O.U.G. nr. 49/2019, copia conformă se eliberează numai pentru autoturismele deţinute în proprietate, închiriere sau comodat, care sunt înmatriculate în judeţul respectiv sau, după caz, în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov;
– art. 13 alin.(3) din O.U.G. nr. 49/2019, pentru autoturismele deţinute în temeiul unui contract de leasing de către operatorul de transport alternativ autorizat, copia conformă se eliberează indiferent unde sunt înmatriculate acestea.
De asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că ecusoanele prevăzute la art. 22 alin.(1) din O.U.G. nr. 49/2019 se vor elibera pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil copia conformă, numai după prezentarea de către operatorii de transport alternativ a contractelor de afiliere încheiate cu operatorii platformelor digitale avizate tehnic de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

FOARTE IMPORTANT !
Conform prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 49/2019, „Persoanele fizice şi juridice care derulează operaţiuni care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de o perioadă de tranziţie până la data de 1 noiembrie 2019”.