CUARTUL SI MAIMUTA VOR MERGE LA PUSCARIE

Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale se pedepsește cu închisoare de la doi la opt ani

Guvernul a actualizat lista infracțiunilor cu privire la evaziunea fiscală

Mai mult decât atât, toate aceste infracțiuni vor fi înscrise în cazierul fiscal, document necesar și taximetriștilor – societăți comerciale sau PFA la autorizarea, prelungirea sau vizarea autorizațiilor de transport și de taxi.

Dacă societățile comerciale vor putea să „disipeze” responsabilitatea acestor infracțiuni, nu același lucru se poate face și în cazul taximetriștilor care prestează efectiv această activitate, știut fiind faptul că Guvernul, prin Ministerul Transporturilor intenționează să modifice modalitatea de obținere a atestatelor de taximetrist, care interzice celor care au înscrise mențiuni în cazierul judiciar să mai profeseze această meserie.

Iată lista parțială a pedepselor actualizată de către Guvern

Închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi.

Dacă prejudiciul este mai mare de echivalentul a 100.000 de euro, limita minimă, respectiv maximă a pedepsei se majorează cu 5 ani. Dacă prejudiciul depășește echivalentul a 500.000 euro, limitele se majorează cu 7 ani.

1. Omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

2. Evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive.

3. Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor.

4. Executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor.

5. Sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate.

6. Substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor sau de către terțe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și ale Codului de procedură penală.

Închisoare de la 6 luni la 5 ani.
– Fapta contribuabilului care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse, în termenul înscris in documentele de control.
Închisoare de la un an la 6 ani. – Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație. Împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condițiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.

Închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.
– Deținerea sau punerea în circulație, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special.

Închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.
– Tipărirea, folosirea, deținerea sau punerea în circulație, cu știință, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.

Închisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi.
– Stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

Lista completă a infracțiunilor o găsiți aici

screen-05.23.01[03.01.2016]

Hotărârea Guvernului

Hotărârea nr. 1000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare.

În vigoare de la 30.12.2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic.
(1) Faptele sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabilului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 14 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Un articol amplu despre evaziunea fiscală din transporturi și taximetrie, găsiți aici