AUTORITATEA RUTIERA ROMANA. NORME PRIVIND TRANSPORTUL IN REGIM DE INCHIRIERE

Autoritatea Rutiera Romana a emis metodologia de autorizare si de efectuare a transportului in regim de inchiriere.

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 21/2019 prin care transportul in regim de inchiriere trece de la Autoritatile Publice Locale in administarea Autoritatii Rutiere Romane, s-a emis metodologia prin care se descriu conditiile in care se autorizeaza si se efectueaza acest tip de transport.

Dintre cele mai importante prevederi:

  • autorizatiile de transport in regim de inchiriere se elibereaza pe o perioada nedeterminata cu conditia vizarii acestora la fiecare cinci ani
  • autovehiculele nu trebuie sa fie mai vechi de zece ani
  • sunt acceptate si autovehicule 8 +1
  • autorizatiile emise pana acum de primarii devin documente de reautorizare la cererea transportatorului autorizat
  • transportul se efectueaza cu obligatia revenirii in localitatea de autorizare
  • este interzisa detinerea de aparate de taxat pe autoturisme sau sa aiba in dotare inscrisuri sau insemne specifice taxiurilor
  • transportul nu se poate efectua decat cu plata anticipata a contractului incheiat intre transportator si client
  • prezenta metodologie intra in vigoare la data de 15 iunie 2019