PRIMARIA CAPITALEI: ACUZATIILE FORT SUNT ERONATE

Primăria Capitalei: Președintele FORT, Augustin Hagiu, aduce acuzații eronate cu privire la proiectul noului Regulament-Cadru pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi.

Reprezentanții Primăriei Capitalei transmit că sunt eronate acuzațiile aduse aici de Președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT), Augustin Hagiu, cu privire la proiectul noului Regulament-Cadru pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi pe teritoriul Bucureștiului, precum și cele referitoare la modul în care a fost aplicată procedura de eliberare/vizare/prelungire/cesiune a autorizațiilor taxi, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei Capitalei.

Criticile aduse de Hagiu sunt neîntemeiate, acesta lansând afirmații care sunt pure judecăți de valoare, susțin reprezentanții Municipalității.

Redăm, comunicatul integral de presă al Primăriei Capitalei:

Primăria Municipiului București consideră că acuzațiile aduse de Președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT), domnul Augustin Hagiu, în ceea ce privește procedura de vizare/prelungire a autorizațiilor taxi din 28.02.2010 sunt, în mod evident și semnificativ, eronate.

La data de 01.03.2010, Primăria Municipiului București a demarat procedura de vizare a autorizațiilor de transport și de prelungire a autorizațiilor taxi a căror valabilitate expiră la 28 februarie 2010, solicitând  transportatorilor să depună documentele necesare.

Din cauza numărului mare de autorizații, eliberarea autorizațiilor s-a făcut etapizat, potrivit unei liste de programare publicată pe site-ul oficial al autorității de autorizare. Ca urmare a necesității depunerii cererilor în completarea dosarului de vizare/prelungire, perioada de verificare/eliberare a acestora a fost prelungită. În acest context, pentru ca executarea serviciului de transport public în regim de taxi să se desfășoare în condiții de legalitate, autoritatea de autorizare a decis eliberarea unei copii conforme de pe autorizația de taxi purtând mențiunea ”viză pentru conformitate valabilă până la data de 31.08.2010”.

Primăria Municipiului București a prelungit perioada de analiză și de eliberare efectivă a autorizațiilor și în situațiile în care s-a constatat că erau necesare clarificări sau actualizări ale documentelor depuse, solicitate transportatorilor prin corespondență.

Față de considerentele menționate mai sus, autorizațiile taxi au fost vizate începând cu data de 01.03.2010, conform dispozițiilor legale în vigoare, pentru o perioadă de 5 ani, fiind eliberate la o data ulterioară, ca urmare a constatării îndeplinirii tuturor condițiilor impuse de prevederile art. 9 -11 din Legea nr. 38/2003.

Președintele FORT face o gravă eroare și atunci când afirmă că au fost eliberate autorizații taxi cu data de 01.03.2010 unor firme cesionare care la acea dată nu erau înființate. Procedura de cesiune a autorizațiilor taxi presupune cedarea de către transportatorul căruia i-au fost vizate/prelungite autorizațiile la data de 01.03.2010, către un alt transportator autorizat, în situațiile prevăzute în mod limitativ de legislatie. Cesionarul preia, așadar, de la cedent, autorizații care au fost vizate/prelungite la data de 01.03.2010 (posibil anterior înființării societății cesionare), iar această dată apare în continuare pe autorizațiile cedate/preluate la fel ca și data până la care sunt valabile.

În concluzie, și de această dată, Președintele FORT face o gravă confuzie între perioada de valabilitate a unei autorizații cesionate și momentul eliberării autorizației către cesionar.

Criticile privind Proiectul noului Regulament – Cadru, caietul de sarcini și Contractul de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi și abrogarea HCGMB nr. 178/2008 (la care ne vom referi în continuare cu sintagma “Proiectul”), sunt vădit neîntemeiate. Președintele FORT lansează afirmații care sunt pure judecăți de valoare, fără a fi susceptibile de proba verității.

Modificările aduse de Proiect au în vedere satisfacerea tuturor intereselor persoanelor implicate în serviciul de transport în regim de taxi.

Adoptarea Proiectului se desfășoară în condiții de transparență deplină, acesta fiind postat pe site-ul oficial al autorității și supus dezbaterii publice încă din data de 20.12.2017, iar „elaborarea Regulamentului la întâlniri secrete”, este exclusă. Se așteaptă în continuare observații și propuneri care vor fi analizate și avute în vedere la elaborarea formei finale a Proiectului.

Președintele FORT susține în mod eronat că Proiectul modifică în proporție de 80% vechile reglementări și mai ales criteriile de departajare. În acest sens, se poate observa că noul regulament reprezintă o transpunere neechivocă a Legii nr. 38/2003, care permite, în acord cu dispozițiile art. 13 din Legea nr. 38/2003 și art. 6 din Normele de aplicare a Legii nr. 38/2003, organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului București.

Precizăm că, până în anul 2003 serviciile de taximetrie erau reglementate la nivel local de către fiecare administraţie publică locală, prin hotărari ale consiliilor locale. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 38/21.01.2003 privind transportul în regim de taxi şi de închiriere au fost stabilite reguli generale de funcţionare a serviciilor de taximetrie aplicabile la nivel naţional, deşi aceste servicii prin specificul lor sunt servicii locale. Noul act normativ prevede faptul că transporturile de persoane sau de bunuri în regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public, aflate sub autoritatea administraţiilor publice locale. În anul 2007, prin Legea nr. 92/10.04.2007 a serviciilor publice de transport local, transportul în regim de taxi a fost inclus în sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general, acordându-se astfel legitimitate intervenţei administraţiei publice locale pe această piaţă.

Serviciile de transport în regim de taxi sunt efectuate numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare. Autoritatea de autorizare este compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localităţii licenţiat în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), iar transportatorii pot fi persoane fizice, asociaţii familiale sau persoane juridice înregistrate la Registrul Comerţului pentru a desfăşura activităţi cu vehicule rutiere.

Tot în anul 2007, Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, este modificată şi completată prin Legea nr. 265/19.07.2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi închiriere. Conform noului act normativ, serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere, ca servicii comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în cadrul atribuțiilor de coordonare a activităților privind transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere.

Consiliul General al Municipiului București este abilitat să emită reglementări cu privire la regulamentul de organizare și executare a transportului public de persoane în regim de taxi. Prin urmare, considerăm că Președintele FORT emite opinii juridice eronate, serviciile de utilități publice nefiind de competența Asociației de Dezvoltare Intercomunitare.