NOUL PROIECT DE RIDESHARING: AUTORIZATIILE, LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR

"Proiectul stabilește că prestarea de servicii de transport alternativ (prescurtate în proiect VTS) pe teritoriul României va fi supusă autorizării de către Ministerul Transporturilor. În vechiul proiect, autorizarea era atributul primăriilor localităților autorizate de către ANRSC".

PSD a redactat și a depus în procedură de urgență noul proiect care prevede că platformele digitale de ridesharing sau de transport alternativ vor trebui să se înregistreze fiscal în România și să raporteze autorităților cursele efectuate.

Dacă vechiul proiect care reglementa activitatea de ridesharing a fost „trântit” în Senat de către parlamentari, noul proiect are câteva modificări importante.

Autovehiculele vor trebui să aibă un ecuson special, iar șoferii vor plăti o taxă anuală. Proiectul instituie obligativitatea licențierii operatorului care deține paltformele de ridesharing, a mașinilor care efectuează acest serviciu și a șoferilor care le conduc, cu scopul de ”a uniformiza acest tip de cerințe cu cele din industria taxiurilor”.

Conform prevederilor proiectului, în situația în care operatorul platformei de ridesharing este o firmă cu sediul social într-un alt stat decât România, acesta este obligat să deschidă și să păstreze pe toată perioada în care își desfășoară activitatea pe teritoriul României o sucursală înregistrată fiscal pe teritoriul României în scopul reprezentării sale în fața autorităților din România. La solicitarea justificată a unei autorități competente, operatorul va pune la dispoziția acesteia toate informațiile cerute pe care le deține cu privire la cursele efectuate de șoferi prin intermediul platformei digitale.

Proiectul stabilește că prestarea de servicii de transport alternativ pe teritoriul României va fi supusă autorizării de către Ministerul Transporturilor. În vechiul proiect, autorizarea era atributul primăriilor localităților autorizate de către ANRSC.

Pentru obținerea autorizatiei, operatorul platformei de intermediere va depune la Ministerul Transporturilor următoarele documente și informații:

– certificatul de înregistrare la registrul comerțului din România sau din țara de origine precum si dovada numirii reprezentantului său legal, în cazul în care este o societate cu sediul în afara României
– o descriere a operatorului
– o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului că firma nu se află sub incidența Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
– asigurare de risc financiar în valoare de 50.000 euro
– o descriere a caracteristicilor și funcțiilor platformei digitale și a modalității de funcționare și a conformării acesteia cu cerințele legii precum și indicarea adresei de web/internet de unde aceasta poate fi descărcată/instalată pentru a fi analizată/testată de autoritatea competentă

În termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea documentației, Ministerul Transporturilor va emite autorizația pentru intermediere a transportului alternativ. Autorizația este emisă pe o perioadă nedeterminată, cu condiția ca operatorul respectiv să respecte prevederile legale și va intra în vigoare după plata de către operator către minister a unei taxe de autorizare de 50.000 lei.

Cerințe pentru autovehicule și șoferi

Șoferii autovehiculelor au obligația să dețină un certificat de competență profesională pentru serviciile de transport persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română (ARR). Se va acorda acces la platforma digitală doar șoferilor care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:
– au vârsta de cel puțin 21 de ani și certificatul emis de Autoritatea Rutieră Română
– dețin permis de conducere de categoria B cu o vechime de cel puțin 2 (doi) ani
– prezintă certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că acesta nu a fost condamnat pentru infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, infracțiuni privind traficul și consumul de droguri, infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale sau infracțiuni contra patrimoniului.

Șoferii vor trebui să dețină poliță de răspundere civilă legală, poliță de răspundere civilă auto și poliță de asigurare de bunuri și persoane.

Autovehiculele care efectuează servicii de transport alternativ nu vor beneficia de niciuna din facilitățile de trafic aferente serviciilor de transport public, cum ar fi benzi dedicate autobuzelor sau stații de taxi. Pasagerii vor fi preluați și vor coborî în locurile unde este permisă oprirea autovehiculelor conform Codului rutier.

Condiții pentru autovehicule:

– nu sunt mai vechi de 15 ani la data la care este efectuată cursa, cu excepția vehiculelor istorice ce dețin atestat de vehicul istoric
– au inspecția tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 12 luni
– sunt conforme din punct de vedere tehnic cu prevederile Codului rutier
– dețin copie conformă a autorizației pentru transportul alternativ
– vor fi inscripționate cu numele platformei/aplicației digitale online și numele operatorului de transport alternativ

Autovehiculele acceptate pe platforma/aplicația digitală vor avea afișat la vedere pe parbriz în partea dreapta jos și pe luneta în partea dreaptă jos câte un ecuson rotund, cu dimensiuni de 10×10 cm, conținând următoarele elemente:

– numărul de înmatriculare al autovehiculului
– denumirea platformei/aplicației care a emis ecusonul și valabilitatea acestuia.

Ecusonul este emis după plata de către șofer a unei taxe cu o valoare de 15% din salariul minim brut pe economie către trezoreria consiliului local al localității în care își are domiciliul. Taxa este plătită de către șofer la fiecare 12 luni pentru fiecare autovehicul pentru care obține ecusonul de transport alternativ și pentru fiecare platformă pe care acesta își desfășoară activitatea.

Veniturile șoferilor obținute în urma efectuării de servicii de transport vor fi impozitate potrivit Codului Fiscal, iar operatorul trebuie să se asigure că platforma digitală emite pasagerului un document electronic care să arate tipul și valoarea tranzacției efectuate. Documentul este asimilat unei chitanțe fiscale.

Sursa aici