LEGEA TAXIMETRIEI A FOST MODIFICATA

Decizia de anul trecut a administrației aeroportului Henri Coandă de a permite accesul în terminalul sosiri numai a taxiurilor care dețin autorizații taxi valabile și cu un volum al portbagajului de peste 500 de litri, a devenit lege.

Ordonanța Guvernului nr.12/2016 a parcurs traseul legislativ, a fost dezbătută de parlamentari, a fost promulgată de către președintele Iohannis și intră în vigoare de la 31 martie. Astfel că, prin această lege, se modifică alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003.

Deja taximetriștii care au ajuns la estacada de la Aeroportul Otopeni în ultima perioadă, au observat că administrația a schimbat din nou regulile de preluare a pasagerilor din terminalul sosiri, făcând aproape inutilizabilă „golănia cibernetică” care subzistă de atâția ani din buzunarul fiecărui taximetrist: adică celebrele „păcănele” instalate de către dispecerate sau organizații profesionale.

Cum va arăta modificarea legislativă în întregul ei:

SECTIUNEA 21: Executarea transportului persoanelor în regim de taxi la și de la aeroporturi

Articolul 24 indice1
(1) Prin derogare de la prevederile art. 19 și art. 20 alin. (7) și (8), transportul persoanelor în regim de taxi se poate realiza permanent între localitatea de autorizare și aeroporturile situate în afara acestora.
(2) Pentru asigurarea calității transportului în regim de taxi a clienților la și de la aeroport, administrația fiecărui aeroport va asigura o stație de debarcare a clienților transportați către aeroport, precum și locul de așteptare a taxiurilor pentru clienții transportati de la aeroport către localitățile de destinație.
(3) Locurile de așteptare vor fi special dotate și amenajate cu peron de îmbarcare pentru clienți. Preluarea clienților din aeroport, dirijarea și îmbarcarea acestora în taxiuri și accesul taxiurilor în locul de așteptare se vor realiza prin dirijare asigurată de administrația aeroportului, în ordinea așteptării taxiurilor. Este interzisă practica de abordare a clienților în interiorul aeroportului de către taximetriști sau interpuși ori îmbarcarea clienților în altă ordine decât în ordinea precizată.
(4) În locurile de așteptare asigurate de administrația fiecărui aeroport din raza teritorială a municipiului București și a județului Ilfov au acces numai taxiurile care dețin autorizații emise de autoritățile de autorizare din aceste unități administrativ-teritoriale.
(5) În stația de debarcare a clienților au acces toate autovehiculele taxi care transportă clienți dinspre localitățile de autorizare.
(6) Administrația aeroportului are obligația să afișeze la peronul de îmbarcare a clienților în taxiuri, lista cu tarifele maximale, aprobate de autoritățile de autorizare prevăzute la alin. (4) .
(7) Este interzisă practicarea de către taximetriști a unor tarife superioare față de tariful afișat pe portiera taxiului cu care aceștia operează în localitatea de autorizare pentru transportul clienților la și de la aeroport.
(8) În parcările aeroportului amenajate pentru autovehicule au acces, cu plata taxelor legale, toate taxiurile care dețin autorizație taxi, altele decât cele prevăzute la alin. (4) , care așteaptă preluarea clienților, pe baza de contract sau pe baza de comandă realizată prin dispecerat taxi, pentru deplasarea acestora la alte destinații decât municipiul București și județul Ilfov.

Parlamentul României

Legea nr. 27/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31.03.2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12 din 27 aprilie 2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CÃLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TÃRICEANU

București, 24 martie 2017.