VICEPRIMARUL BADULESCU: VOM CONVOCA AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA PENTRU A DISCUTA PROBLEMA UBER

Autoritatea de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti (ATOP) se întâlneşte miercuri, la sesizarea Autorităţii Naţionale de Ordine Publică a României, pentru a discuta problema legată de Uber.

„Mâine (n.r. miercuri), după ce vom avea aceste discuţii, se vor stabili în interiorul ATOP recomandările pe care trebuie să le pună în aplicare Poliţia Naţională şi Poliţia Locală a Muncipiului Bucureşti împreună cu Direcţia Control din Primăria Municipiului Bucureşti”, a declarat pentru Mediafax, Aurelian Bădulescu, viceprimarul general al Municipiului Bucureşti.

Ce este ATOP

La nivelul municipiului București și al fiecărui județ se organizează și funcționează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfășoară în interesul comunității.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este constituită din șeful Direcției Generale de Poliție a municipiului București sau al Inspectoratului de Poliție Județean, un reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor, subprefect, 6(șase) consilieri desemnați de Consiliul General al Municipiului București, respectiv de Consiliul Județean, șeful Corpului Gardienilor Publici al municipiului București sau al județului, 3(trei) reprezentanți ai comunității, desemnați de primarul general al municipiului București, respectiv de președintele Consiliului Județean.

Desemnarea nominală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică este validată de către Consiliul General al Municipiului București sau de către Consiliul Județean pentru o perioadă de 4(patru)ani.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este condusă de un președinte ales cu votul majoritar din rândul consilierilor din Consiliul General al Municipiului București sau al consiliilor județene pe o perioadă de 4 ani.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică are următoarele atribuții:

– contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță publică

– sesizează și propune măsuri de înlăturare a deficiențelor din activitatea de poliție

– face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

– organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și a ordinii publice

– prezintă trimestrial informări în ședințele Consiliului General al Municipiului București sau ale Consiliului Județean, după caz, asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității

– elaborează anual un raport asupra eficienței activității unităților de poliție, care se dă publicității.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică se întrunește în ședințe ordinare sau extraordinare, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

La ședințele Autorității Teritoriale de Ordine Publică au dreptul să participe, cu statut de invitat, prefectul municipiului București, respectiv al județului, primarul general al municipiului București, respectiv președintele Consiliului Județean, conducătorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate. Ședințele Autorității Teritoriale de Ordine Publică pot fi și publice.

În exercitarea atribuțiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică emite hotărâri cu caracter de recomandare.

Cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică se suportă din bugetul municipiului București, respectiv din cel al județului.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) este un organism independent cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care s-a constituit şi funcţionează pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.

Scopul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este să asigure, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.

Reamintim că viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu, este șeful ATOP București, iar componența actuală este următoarea:

BĂDULESCU AURELIAN Preşedinte A.T.O.P., Viceprimar, Consilier C.G.M.B.
CATANA CLADIU DANIEL Consilier C.G.M.B.
CÎRSTEA CORNELIU Subprefect al Municipiului Bucureşti
COL. CHISCOP FLAVIU DOREL Inspector şef – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov
LT.COL. CUCOŞ SEBASTIAN Director general – Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti
CULEA MARIAN ORLANDO Consilier C.G.M.B.
DARABONT ALEXANDRU DAN Reprezentant al comunităţii
DEACONESCU CĂTĂLIN IONUŢ Consilier C.G.M.B.
GHERGHICEANU FLORENTINA Consilier C.G.M.B.
ILIESCU CĂTĂLIN LUCIAN Consilier C.G.M.B.
G-ral ® MUREŞAN MIRCEA TEODOR Reprezentant al comunităţii
G-ral ® PÂRLOG ADRIEAN VASILE Reprezentant al comunităţii
CMS. ŞEF VASILE PETRE Preşedinte al Consiliului Teritorial al Corpului Naţional al Poliţiştilor
VĂSII ŞTEFAN Director general – Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti
CHESTOR DE POLIŢIE VOICU MIHAI MARIUS Director general – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

 

Mai multe detalii despre ATOP găsiți aici