PRIMARIA CAPITALEI: VALABILITATEA DOCUMENTELOR, PRELUNGITA

PMB va emite acte administrative al căror termen legal de eliberare a fost depăşit.

Primarul general Gabriela Firea, a dat o dispoziţie, conform căreia Primăria Capitalei va emite acte administrative (certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize de amplasament, etc) al căror termen legal de eliberare a fost depăşit sau care pot să aibă la bază unele documente ale căror termene de valabilitate au expirat.

“Având în vedere instaurarea situaţiei de urgenţă în Municipiul Bucureşti şi în contextul dificultăţilor economice cauzate de existenţa infecţiei cu coronavirus, primarul general Gabriela Firea a luat o serie de măsuri menite să sprijine mediul investiţional din Bucureşti.

Astfel, primarul general a emis în data de 16 martie o dispoziţie prin care se reglementează regimul de valabilitate a unor avize sau autorizaţii. Conform dispoziţiei, Primăria Capitalei va emite acte administrative (certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize de amplasament, etc) al căror termen legal de eliberare a fost depăşit sau care pot să aibă la bază unele documente ale căror termene de valabilitate au expirat”.

Aceste prevederi se aplică tuturor actelor administrative emise de Primăria Capitalei: solicitări de prelungire certificate de urbanism, solicitări prelungire autorizaţii de construire, avize de la cultură, circulaţie, avize mediu etc. De exemplu, vor fi emise certificate de urbanism în condiţiile în care unele dintre avizele solicitate pentru eliberarea acestora – aviz de mediu, aviz de la comisia de circulaţie, aviz de la direcţia cultură, etc – au termenul de valabilitate expirat. De asemenea, vor fi emise orice acte administrative se află în prezent în procedură de elaborare şi întocmire, dar din cauza stării de urgenţă nu au fost încă finalizate. Condiţia este ca termenul de valabilitate a documentelor să fi încetat în perioada corespunzătoare stării de urgenţă instituite în conformitate cu Decretul nr. 195/16.03.2020. De asemenea, perioada în care beneficiarii avizelor /acordurilor/autorizaţiilor menţionate vor putea depune aceste documente va fi egală cu numărul de zile calculat de la data intrării în vigoare a Decretului nr. 195/16.03.2020 şi până la data încetării stării de urgenţă, sub condiţia ca situaţia de fapt (situaţia juridică, situaţia tehnică etc.) care a determinat emiterea acestora să nu fi suportat modificări până la data depunerii”.

Menționăm că, printre autorizațiile și documentele care intră sub această reglementare pot fi și documentele depuse pentru prelungirea autorizațiilor de transport și de taxi care nu au fost eliberate, cât și ale cesiunilor sau pentru divizările care erau în procedură de avizare prin dispoziție de primar conform legii 38/2003.