VERIFICA ACUM DACA POLITA RCA ITI ESTE VALABILA!

Orice persoană fizică ori juridică are acum posibilitatea de a verifica existenţa poliţelor RCA, precum şi istoricul de daune înregistrat în baza de date CEDAM pentru propriul vehicul, ori poate solicita aceste informaţii direct asigurătorului la care se doreşte încheierea poliţei RCA

În situaţia în care o persoană fizică ori juridică deţine în proprietate mai multe vehicule, aplicarea sistemului bonus-malus se face individual pentru fiecare vehicul în parte.

În cazul în care vindeţi un vehicul şi cumpăraţi altul nou, puteţi solicita asigurătorului dumneavoastră RCA trecerea bonusului de pe vechiul vehicul pe cel nou, acest lucru putându-se realiza în condiţiile în care prezentaţi documente justificative.
Pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Baza de date CEDAM.

Societăţile de asigurare îşi stabilesc propriile tarife de primă RCA pe categorii de riscuri. Astfel, tariful RCA se stabilește de fiecare societate de asigurare în funcție de propria estimare a riscurilor asociate unor categorii de indicatori (cum ar fi: puterea mașinii, vârsta conducătorului auto, localitatea de domiciliu ș.a.), care indică societății probabilitatea de producere a unui accident și în consecință, probabilitatea de a acorda despăgubiri și impactul financiar al acestora. Toate societățile sunt obligate la efectuarea unui calcul precis pentru stabilirea tarifului RCA. Prima de asigurare pe care o veți plăti în final depinde și de istoricul dumneavoastră de daunalitate (istoricul asiguratului, cu o maşină) realizat într-o perioadă de referinţă. Astfel, asigurătorii au obligaţia să aplice sistemul bonus-malus în vederea stabilirii primei de asigurare pe care asiguratul trebuie să o plătească.

Despre sistemul Bonus-malus
Sistemul bonus-malus este reglementat prin normele emise de către ASF și înseamnă că prima de asigurare pe care asiguratul/utilizatorul persoană fizică o va plăti depinde de istoricul său de daunalitate realizat într-o perioadă de referință. Astfel, dacă asiguratul se încadrează în una dintre clasele de bonus, prima de asigurare va fi redusă, iar dacă se încadrează în una dintre clasele de malus, prima de asigurare va fi majorată.

Malusul se aplică la reînoirea poliţei de asigurare în anul următor celui în care au fost plătite daune pe baza unei asigurări pe care aţi deţinut-o la un asigurător RCA, indiferent dacă accidentul s-a petrecut acum un an, doi ani sau mai mulţi ani.

În situaţia în care nu sunt identificate daune plătite la reînoirea asigurării RCA clasa de bonus-malus este ajustată cu:
– o clasă pentru poliţele încheiate pe 6 luni
– două clase pentru poliţele de asigurare încheiate pe un an.

În situaţia în care deţineţi în proprietate mai multe vehicule, aplicarea sistemului bonus-malus se face individual pentru fiecare vehicul în parte.

În cazul în care vindeţi un vehicul şi cumpăraţi altul nou, puteţi solicita asigurătorului dumneavoastră RCA trecerea bonusului de pe vechiul vehicul pe cel nou, acest lucru putându-se realiza în condiţiile în care prezentaţi documente justificative.

Baza de date CEDAM
Autoritatea de Supraveghere Financiară pune la dispoziţie o bază de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) încheiate pe teritoriul României – CEDAM.

În această bază de date poate fi verificată existenta unei poliţe RCA la o anumită dată pentru un vehicul, poate fi vizualizată societatea de asigurare care a emis poliţa şi pot fi identificate prejudiciile asociate poliţelor valabile începând cu anul 2008.
Dacă nu mai ştiţi unde aţi asigurat un vehicul în ultimii 5 ani, puteţi verifica acest lucru în CEDAM. Tot în CEDAM mai puteţi verifica şi ce daune au fost plătite în baza poliţei dumneavoastră de asigurare.
Înainte de a iniția căutarea unei polițe RCA sau a unui istoric de daună, verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţele de asigurare încheiate, astfel încât istoricul dumneavoastră de daunalitate să nu fie afectat de erori, ceea ce ar conduce la imposibilitatea de a beneficia de clasa de bonus-malus corectă în prezent şi viitor. Rețineți că în cazul unor astfel de erori, ele pot fi corectate numai de către asigurătorul care a emis poliţa de asigurare şi a introdus datele în CEDAM.

Istoricul de daună al unui autovehicul îl puteți verifica aici

Valabilitatea unei polițe RCA o puteți verifica aici

 
Distribuie articolul prin: