TARIFELE RCA LA TAXI – FARA BIFA

Tarifele maxime RCA au fost publicate. Taximetria, fără celebra bifă.

„Actul normativ are în vedere situația deosebită apărută în urma unei disfuncționalități a pieței asigurărilor obligatorii auto din România, precum și a situațiilor financiare dificile ale unor societăți din piață, aspecte care au generat o evoluție ascendentă a primelor medii pe piață”, explică Executivul într-un comunicat aici.

Tarifele de primă maxime pe categorii de vehicule au fost stabilite de către ASF în urma consultărilor cu asociațiile transportatorilor și cu societățile de asigurări iar actul normativ a fost avizat de Consiliul Concurenței.

Astfel că, dacă autoturismul este înmatriculat pe persoană fizică, prima de asigurare pentru un autoturism Dacia Logan cu motor de până în 1400 cc nu poate fi mai mare de 985 de lei pe an, însă aceasta scade în funcție de vârsta asiguratului.

tarife_rca_1

Pentru autovehicule de transport persoane, prima de asigurare se calculează după numărul de locuri a autovehicului. 

 

tarife_rca_3Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0

Pe lângă modificarea tarifelor RCA, Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern aduce o serie întreagă de alte modificări față de cadrul actual de reglementare

RCA pe o perioada între una și 12 luni

Contractul RCA se va putea încheia pe o perioadă de la o luna la 12 luni, multiplu de o lună, în funcție de opțiunea asiguratului.

După un un an de la intrarea în vigoare a OUG, ASF va evalua dacă se justifică încheierea contractelor RCA pentru perioade mai mici de 6 luni.

Atașarea de clauze suplimentare contractului RCA

Părțile pot conveni și includerea în polița RCA a altor clauze suplimentare față de cele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementarile emise de ASF în aplicarea acesteia, cu exceptia celor care restricționează drepturile persoanei prejudiciate.

Răscumpărarea daunei

Pentru menținerea clasei bonus/malus, prin contractul RCA părțile pot conveni posibilitatea răscumpărării, respectiv suportarea de către asigurat a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului, asiguratul compensând asiguratorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

Suspendarea contractului RCA

Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului. Procedura suspendarii va fi stabilită prin ordin comun al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor și ASF. Asiguratul va avea obligația ca, pe toată durata suspendării contractului RCA, să imobilizeze vehiculul într-un spațiu privat, în afara domeniului public, pentru a nu deveni potențial generator de daune.

Vehicul la schimb

Asiguratorul RCA va acorda despăgubiri inclusiv pentru înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii persoanei prejudiciate.

Utilizarea tehnologiilor telematice și istoricul șoferilor

Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus/malus vor fi stabilite prin reglementări ASF, iar clasa de bonus/malus se poate determina luând în considerare și istoricul șoferilor.

Pentru determinarea sumei reprezentând prima de asigurare, asigurătorul RCA calculează istoricul daunelor plătite în ultimii 5 ani de relaţii contractuale, și/sau informațiile obținute din utilizarea unor tehnologii telematice.