SPECTACULOS !!! TOATE TARIFELE PRACTICATE IN CADRUL DISPECERATELOR AU FOST CALCULATE GRESIT SI SUNT ILEGALE!

DOCUMENT DIRECTIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALA SI CONTROL DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI – SERVICIUL CONTROL TRANSPORTURI SI UTILITĂTI PUBLICE

Anexa nr. 3 la Regulamentul Cadru pentru organizarea si executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Bucuresti aprobat prin HCGMB nr.178/2008 specifică la punctul 2.4 faptul că nivelul tarifului de distantă practicat la nivelul dispeceratului taxi se stabileste în raport direct cu valoarea medie a tarifelor de distantă utilizate si convenite obligatoriu cu majoritatea transportatorilor autorizati deserviti, CEEA CE NU ÎNSEAMNĂ CĂ CELE DOUĂ MĂRIMI SUNT EGALE!”, se arată în documentul trimis Directiei Transporturi din cadrul Primăriei Capitalei.

rasp.DGPLMB 4 (1)

„Conform definitiei matematice, două mărimi sunt egale în raport direct dacă valorile lor depind în asa fel una de cealaltă, încât dacă una se măreste de un număr de ori, cealaltă se măreste de acelasi număr de ori, iar constanta raportului, în cazul acesta, trebuie să fie astfel aleasă încât să se respecte si celelalte prevederi legale în vigoare”, se mai arată în document.

„Din coroborarea legislatiei în domeniu rezultă următoarea concluzie referitoare la tariful de distantă practicat la nivelul unui  dispecerat taxi : este necesar ca dispeceratul să practice cel mai mare tarif al transportatorilor cu care doreste să încheie contracte de dispecerat, asa cum rezultă el din structurile de cheltuieli”, se arată în documentul Directiei Generale de Politie Locală si Control.