PROIECT GUVERN: SE VOR SCHIMBA CASELE DE MARCAT FISCALE

Casele de marcat electronice ar putea deveni obligatorii pentru toți comercianții din anul 2016, de la diferite date în funcție de mărimea firmei, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență al Guvernului.

Vor fi obligați să utilizeze casele de marcat electronice operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar, sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie, potrivit proiectului de OUG, care a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Această măsură are scopul să asigure condiții pentru concurenţă loială între contribuabili, să îmbunătățească activitatea de control și să asigure pârghiile necesare reducerii evaziunii fiscale în domeniile comerţului cu amănuntul şi serviciilor. Potrivit acestei propuneri, operatorii economici obligaţi prin lege să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, pentru emiterea bonurilor fiscale, trebuie să înlocuiască treptat aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie, cu cele echipate cu jurnal electronic și să le conecteze la sistemul de supraveghere și monitorizare, în vederea transmiterii datelor către A.N.A.F.

Măsura legislativă urmăreşte ca într-o perioadă de tranziţie de aproximativ un an și jumătate să alinieze sistemul de aparate de marcat fiscale utilizate în România cu cele folosite de celelalte ţări europene, România fiind singura ţară europeană în care se mai utilizează aparate de generaţie veche, cu role martor de hârtie. De subliniat, de asemenea avantajul pe care noul sistem de aparate de marcat dotate cu jurnal electronic îl aduce comercianţilor, prin eliminarea costurilor cu achiziţia rolelor de hârtie, (economia medie/an/aparat în exploatare – 150 euro) şi spaţiile de depozitare a acestora, pentru o perioadă de 2 ani.

Înlocuirea treptată a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie cu cele echipate cu jurnal electronic va permite un management şi un control mai eficient ca urmare a posibilităţii prelucrării informatice a datelor înscrise în suportul electronic.
Pentru a nu crea disfuncţionalităţi în activitatea comercianţilor, proiectul de act normativ prevede perioade tranzitorii pentru dotarea operatorilor economici cu case de marcat cu jurnal electronic, respectiv:
180 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili,
210 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru contribuabilii mijlocii,
390 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru micii contribuabili.

Prin acest proiect va fi creat cadrul legal pentru întocmirea unui Registru național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe sau în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi a implementării ulterioare a procedurii de supraveghere şi monitorizare a funcţionării aparatelor de marcat electronice fiscale, ca o măsură de combatere a evaziunii fiscale.

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale va fi stabilită de către A.N.A.F., în 6 luni după ce vor expira termenele tranzitorii pentru toate categoriile de operatori economici care intră sub incidenţa actului normativ şi au obligativitatea conformării dotării cu case de marcat cu jurnal electronic şi sistem de comunicare la distanţă. (respectiv, după maximul de 390 de zile, termen prevăzut de lege pentru micii contribuabili).

În conținutul bonului fiscal, va fi introdus ca element obligatoriu pentru aparatele cu jurnal electronic, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Modificarea are în vedere corelarea cu legislaţia privind Codul fiscal (prevederile pentru deducerea taxei pe valoarea adăugată care poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate).
Actul normativ menționează o serie de condiții tehnice și de funcționalitate pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale. Ministerul Finanțelor Publice va gestiona și publica pe site o evidență a distribuitorilor autorizați și a aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, precum și o listă a unităților autorizate pentru comercializarea și/sau service-ul aparatelor.

Proiectul include și o serie de propuneri privind aplicarea unor sancțiuni contravenționale aplicabile în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege și încadrează în categoria infracțiuni producerea, utilizarea sau comercializarea de aplicaţii informatice ce permit substituirea aplicaţiilor informatice stabilite prin configuraţia din avizul privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, eliberat potrivit legii şi conduc la modificarea, ştergerea sau neînregistrarea veniturilor obţinute din vânzarea mărfurilor sau prestarea serviciilor către populaţie şi care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

Dupa „eșuarea” intenției de modificare a impozitului forfetar pentru fiecare autorizație taxi în parte, intenție care era prevăzută inițial într-un proiect de modificare legislativă de anul trecut a fostului ministru Maria Grapini, care prevedea taxarea spălătoriilor, a service-urilor auto, a pensiunilor și a hotelurilor în regim forfetar, și proiectul de modificare a Legii Taximetriei a prevăzut la un moment dat schimbarea caselor de marcat fiscale de pe taxiuri, dar discuțiile nu s-au materializat într-o modificare legislativă punctuală, iar proiectul s-a împotmolit la Comisia pentru Industrii și Servicii din parlament. După înființarea Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură, ultimul proiect de modificare a Legii Taximetriei nu mai prevedea în conținutul său înlocuirea acestor case de marcat electronice fiscale.
Intenția și propunerile care s-au făcut în parlament pentru înlocuirea acestor case de marcat fiscale făcea referire la plata cu cardul, schimbarea automată a tarifului pe ore – de noapte sau pe zi, schimbarea automată a tarifului extraurban printr-un sistem GPS încorporat care localiza taxiul atunci când “ieșea” de pe raza localității de autorizare corelat cu lampa taxi din dotarea exterioară a fiecărui autoturism taxi.
Astfel, cred cei implicați în discuțiile de la parlament, se găsise modalitatea de control și identificare a taxiurilor care “prestează ” pe raza altor localități de autorizare, se elimina munca la negru, se identifica și se putea avea sub control activitatea șoferului și a programul de lucru din contractul de muncă al acestuia, inclusiv urmărirea activității în traseu a autoturismului taxi ca număr de kilometri, încasări, și nu în ultimul rând – ca element de siguranță și securitate în trafic și în desfășurarea activității în ansamblu – în caz de evenimente rutiere, reclamații, tâlhării sau jafuri, GPS-ul încorporat în aceste case de marcat putea oferi autorităților toate datele necesare cu privire la activitatea desfășurată, non-stop și în timp real.

CASA DE MARCAT