NOUL REGULAMENT CADRU PENTRU TAXI DIN BUCURESTI

Schimbarea regulilor cu privire la transportul în regim de taxi intră într-o nouă fază: etapa pe legiferarea locală.

Că Primăria Capitalei dă milităria jos din pod nu este un lucru rău. Schimbările politice, demisiile și mutarea funcționarilor publici dintr-o funcție în alta, modificările structurilor de formă de prin birourile Primăriei Capitalei care ar fi trebuit să supravegheze și taximetria, au lăsat acest domeniu de activitate în mâna unor privați, care au făcut cam ce au vrut în această activitate timp de prea mult timp. Fără să înțeleagă că au în gestiune un serviciu care echivalează cu greutatea multora dintre ei în aur, Primăria Capitalei își vrea înapoi acest serviciu de la acești privați și încearcă un restart, printr-un act normativ care va aduce schimbări majore de formă și de fond în taximetrie, spun voci autorizate din piață.

Poate că unele prevederi nu sunt tocmai pe placul unora sau a altora. Însă război fără victime nu se poate. Și se pare că acest regulament cadru încearcă în primul rând să limiteze victimele, eliminând sau adăugând reguli care, dacă sunt aplicate în litera și spiritul legalității și a desfășurării unei activități corecte, va îmbunătăți într-un final aceast serviciu.

Nemulțumiri sunt multe. Într-o activitate care trebuie să fie dedicată în primul rând utilizatorului, regulamentul cadru se pare că are în centrul atenției acest element, adică clientul. Chiar dacă vine cu mai multe obligații, și transportatorul autorizat începe să aibă în această ecuație un rol principal ca executant al serviciului. Rețineți că acest regulament este în dezbatere publică și nu este în vigoare până la parcurgerea etapelor necesare și legale pentru a produce efecte juridice. Până la intrarea în vigoare a acestui nou act normativ, este aplicabil în continuare Regulamentul Cadru 178/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru profanii care încearcă să înțeleagă ce se întâmplă, vă spunem că Ordinul 356/2007 dă dreptul Consiliului General al Municipiului București sau Consiliilor Locale ale fiecarei primării autorizate de ANRSC să emită reglementări prin Hotărâri de Consiliu care vizează: modalități privind înfiinţarea și executarea serviciilor în regim de taxi sau de închiriere, executarea acestor servicii de transport, regulamentele de organizare şi de executare ale serviciilor de transport respective, strategiile de organizare şi dezvoltare ale serviciilor de transport, ale criteriilor de departajare şi punctare la atribuire, nivelul tarifului de distanţă maximal, numărul minim de taxiuri necesare şi programele de lucru ale acestora pe perioada fiecărei zile a unei săptămâni pentru a asigura continuitatea serviciului de transport respectiv, stabilește locurile de aşteptare a clienţilor pentru taxiuri sau a locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi, precum şi a normei privind gradul de asigurare a numărului locurilor de aşteptare clienţi pentru taxiuri în raport cu numărul de autorizaţii taxi atribuite, modelele şi dimensiunile ecusoanelor şi a înscrisurilor de pe taxiuri, obligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale dispecerilor taxi, ale taximetriştilor şi ale clienţilor, despre cum se execută activitatea de control, asupra modului cum se execută serviciile de transport respective şi sancţiunile care se impun, interdicţii şi restricţii privind activitatea de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum și a taxelor sau a impozitelor privind desfăşurarea serviciilor de transport respective.

Regulamentele Cadru stabilesc forma juridică unitară privind organizarea și efectuarea serviciului public de transport în regim de taxi sau a transportului public în regim de închiriere, definind modalitățile și condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanță, a condițiilor tehnice, precum și al raporturilor dintre Autoritatea de autorizare și transportatorii autorizați, al dispeceratelor autorizate, al instituțiilor implicate și utilizatorii serviciilor.

Despre legislația aplicabilă: Transportul public local în regim de taxi se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2005 privind transporturile rutiere aprobată cu modificări și completări prin legea 102/2006, a legii 51/2006, al legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și al legii 92/2007 cu privire la serviciile de transport public local, a reglementărilor naționale și ale recomandărilor europene.

Pe lângă clarificarea unor proceduri privind atribuirea, suspendarea, reținerea sau anularea autorizațiilor de taxi, a modalităților de cesionare, de divizare sau de transformare a societăților comerciale care gestionează prin contract de delegare autorizațiile de taxi, Consiliul General al Municipiului București are în vedere mai multe modificări cu privire la executarea acestor transporturi în regim de taxi. Noi vă prezentăm doar o parte dintre ele, urmând ca fiecare să tragă concluzii, să trimita propuneri de modificare sau să renunțe la această activitate. Pentru că, odată cu aprobarea acestui regulament cadru, taximetria va fi altfel.

Se introduce obligativitatea deținătorului de autorizație de transport să dețină un sistem de management al calității. Transportatorul autorizat este transportatorul care deține autorizație de transport privind transportul în regim de taxi eliberată de Autoritatea de autorizare și care deține un sistem de management al calității.

Primăria își va înființa propria școală de taximetriști. Formarea profesională periodică sau continuă a personalului din sistemul de transport în regim de taxi este procedura de pregătire profesională organizată de către Centrul de Instruire și Dezvoltare prevăzut în planul de Mobilitate Urbană Durabilă pe regiunea București Ilfov și aprobat prin HCGMB  nr. 90 /2017.

Se reformulează definiția dispeceratului, care include și aplicațiile informatice. Mijloace de preluare comandă taxi este o aplicație informatică sau electronică deținută și utilizată de un dispecerat taxi autorizat prin care se asigură preluarea unei comenzi din partea clientului. Dispecerizarea radio este o activitate desfășurată de către o persoană juridică autorizată de Autoritatea de autorizare pentru a prelua comenzile clientului și le transmite taximetriștilor pe baze contractuale, exclusiv printr-o singură stație radio de emisie recepție care este obligatoriu să existe în dotarea fiecărui taxi autorizat. Dispecerizarea prin orice alte mijloace este activitatea desfășurată de către un dispecerat taxi autorizat de către Autoritatea de autorizare pentru a prelua comenzile clientului prin intermediul unei aplicații informatice sau prin comenzi online efectuate pe site-ul web al unui dispecerat taxi autorizat, și le transmite prin stația radio de emisie-recepție către taximetrist. Aplicația informatică reprezintă un program software care este instalat și funcționează pe un dispozitiv mobil sau fix, program care este proprietatea exclusivă a dispeceratului taxi autorizat, având aceeași denumire cu cea a dispeceratului taxi autorizat.

Taxiurile vor avea pe caroserie un singur număr de telefon Telverde. Însemnele exterioare ale taxiului vor fi: culoare galbenă a autovehiculului utilizat pentru transportul în regim de taxi, tarifelele practicate, banda tip șah și număr telverde. Prin excepție, se va păstra pe ușile din față doar sigla dispeceratului la care este arondat taxiul respectiv. Telverdele este un număr scurt, pus la dispoziția utilizatorilor serviciului de transport public local în vederea sesizării autorității de autorizare cu privire la neregulile constatate în desfășurarea activității de transport persoane în regim de taxi, inscripționat obligatoriu atât în exteriorul autovehiculului taxi cât și în interiorul acestuia.

În interiorul taxiului se vor regăsi: un ecuson al taximetristului protejat în folie, lista de tarife ștampilată de către Autoritatea de autorizare, precum și un card securizat de identificare în care va trebui să se regăsească toate datele cu privire la taximetrist și al taxiului pe care îl conduce: valabilitatea atestatului taximetristului, număr de înmatriculare al taxiului pe care îl conduce, date privind valabilitatea autorizațiilor de taxi și de transport, a ITP-ului, al asigurării RCA și de persoane și bagaje, valabilitatea metrologică a aparatului de taxat precum și al tarifelor stabilite și practicate conform modelului stabilit prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. Ca și definiție, cardul securizat taxi este cardul electronic care cuprinde datele de identificare ale transportatorului autorizat, ale autovehiculului utilizat pentru transportul în regim de taxi în care se vor regăsi date cu privire la agrearea de la Registrul Auto Român, metrologia aparatului de taxat, inspecție tehnică periodică (ITP), răspundere civilă auto (RCA), asigurare de persoane și bagaje.

Se introduce prin contractul de gestiune delegată, obligativitatea ca toate taxiurile autorizate să dețină dispozitive pentru plata cu cardul.

Indicativul taxi va fi numărul unic de identificare al taxiului la nivelul Municipiului București care va fi înscris de către dispecerat în dispozitivele de preluare sau predare a comenzilor și este identic cu numărul autorizației taxi. Numărul unic va fi cel de pe plăcuța aflată pe ușile din spate ale taxiului, iar clientul va identifica taxiul numai după acest număr, care este identic cu cel al autorizației taxi.

Despre agreare: Aspectul estetic al taxiului va fi verificat de către Registrul Auto Român prin eliberarea certificatului de agreare taxi, care va conține obligatoriu și următoarele date: tipul aparatului de taxat cu serie și număr, lampa taxi, indicativul taxi, tarifele practicate, existența benzii tip șah și mijlocul de preluare a comenzilor – stație de emisie recepție și/sau aplicația electronică de preluare a comenzilor, precum și existența acestor dotări și modul de funcționare al acestora.

Aparatele de taxat și stațiile radio de emisie recepție se vor achiziționa numai pe bază de verificări încrucișate între Autoritatea de autorizare și furnizorul echipamentelor, verificări care fac referire la valabilitatea autorizațiilor de transport și de taxi. Aceste aparate de taxat vor fi dotate cu o interfață video necesară pentru vizualizarea aplicațiilor electronice de preluare comenzi și care trebuie să emită și alte documente conform reglementărilor în vigoare și a prevederilor prezentului regulament. În cazul pierderii, furtului sau a dispariției în orice mod a aparatului de taxat sau a stației de emisie recepție, acestea se vor achiziționa sau înlocui numai în baza a obținerii avizului eliberat de Autoritatea de autorizare și a verificărilor necesare.

Sediul transportatorului va fi un sediu numai de pe raza administrativă teritorială a Municipiului București. La sediul transportatorului autorizat se vor păstra documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documentele conținând date referitoare la perioadele de conducere și perioadele de repaus ale angajaților și orice alte documente prevăzute de dispozițiile prezentului regulament. Cerința privind sediul este îndeplinită în măsura în care operatorul economic deține un sediu situat numai pe teritoriul Municipiului București.

Despre dispecerate, vouchere și evaziune fiscală: Se interzice dispeceratelor taxi să încheie contracte de prestări servicii de transport în regim de taxi în numele și pentru transportatorii autorizați arondați la dispecerizare sau să oblige transportatorul autorizat să efectueze sau să preia curse în afara sau în interiorul localității de autorizare.Transportatorii autorizați au obligația să prezinte, la cererea autorității de autorizare sau a administrației publice locale, rapoartele memoriei fiscale pentru fiecare autovehicul pe care îl deține. Se interzice a se încheia contracte de prestări servicii de dispecerat între transportatori autorizați și dispeceratele taxi care practică tarife de distanță mai mici decât cele rezultate din structurile de cheltuieli ale transportatorilor autorizați. Dispeceratul poate pune la dispoziția transportatorului autorizat pe care îl deservește câte o singură stație radio de emisie recepție sau câte o singură aplicație online pentru dotarea taxiului, pe bază de contract de închiriere încheiat în condiții nediscriminatorii. Pentru evitarea tendințelor monopoliste ale dispeceratelor, nu se pot dispeceriza un număr mai mare de o treime din numărul maxim de autorizații taxi sau numărul total de autorizații taxi valabile.

Ca indicatori de performanță privind efectuarea serviciului public de transport în regim de taxi, Autoritatea de autorizare are în vedere ca numărul minim de curse efectuate într-o zi de către un taximetrist să fie de 8 curse pentru fiecare autovehicul. Numărul minim de comenzi preluate prin dispeceratul taxi autorizat se va înscrie în contractul de dispecerizare și nu poate fi mai mic de 3 comenzi pe zi de autovehicul.

Orice taxi autorizat va trebui să aibă în interior, un anunț cu instrucțiuni despre unde și cum trebuie depuse sesizările și reclamațiile în legătură cu aspectul tehnic și estetic al taxiului, cu activitatea taximetristului sau activitatea dispeceratului taxi.

Prețul unui contract de dispecerizare încheiat cu un transportator autorizat poate fi modificat proporțional numai în funcție de tariful de distanță stabilit la nivelul dispeceratului taxi.

Orice modificare a tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi se poate face numai în condițiile în care se modifică valorile tarifelor stipulate în contractul de dispecerizare.

În exercitarea activității de transport în regim de taxi, taximetriștii au următoarele obligații: să aibă un comportament civilizat și preventiv față de partenerii de trafic și organele de control. Să aibă o ținută îngrijită, formată din pantalon, cămașă și sacou în funcție de anotimp. Este interzisă îmbrăcămintea necorespunzătoare tip short, maieu sau șlapi.

Alte obligații ale taximetriștilor: să nu păstreze ca și garanție documentele sau obiectele personale aparținând clientului. Să nu folosească un limbaj neadecvat sau suburban care să deranjeze. La solicitarea expresă, clienții cu dizabilităti vor fi ajutați la urcarea și coborârea din autovehicul, în special a persoanelor în vârstă și a femeilor gravide. Să nu refuze transporturi persoanelor cu dizabilități și a dispozitivului de mers, să nu oprească și să nu staționeze în stațiile destinate transportului în comun. Taximetriștii au obligația să efectueze examinările medicale și psihologice și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice, să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduită preventivă și să predea la sediul societății autorizate, la încetarea activității în cadrul acesteia, autovehiculul pentru transportul în regim de taxi, aparatul de marcat fiscal, stația de emisie recepție și celelalte echipamente aflate în dotarea taxiului. Să nu abandoneze autovehiculul în regim de taxi, aparatul de taxat, stația de emisie recepție și celelalte echipamente aflate în dotarea taxiului. Taximetristul trebuie să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă conform reglementărilor legale în vigoare și să utilizeze corect aparatul de taxat. Tot ca modificare, taximetristul are obligația să predea la casieria transportatorului autorizat încasările zilnice integrale pe bază de chitanță conform raportului Z de închidere zilnică ale aparatului de taxat.

Despre taxiuri și taximetriștii din Ilfov: La capitolul interdicții și restricții, este interzisă efectuarea transportului public de persoane în regim de taxi sau staționarea în vederea efectuării unei astfel de activități pe teritoriul Municipiului București de către transportatori autorizați de către o altă autoritate de autorizare. Este interzisă de asemenea preluarea de clienți de către persoane care desfășoară o activitate de transport persoane în regim de taxi neautorizată de Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului București sau de către transportatori autorizați de altă autoritate de autorizare decât cea a Primăriei Municipiului București în vederea efectuării transportului în regim de taxi. Este interzisă preluarea de comenzi de către dispeceratele autorizate de Autoritatea de autorizare ale clienților din altă localitate decât cea a Municipiului București. Este interzisă de asemenea și redarea comenzilor către persoane și autovehicule neautorizate de Autoritatea de autorizare sau de către transportatori autorizați de altă autoritate de autorizare decât cea a Primăriei Municipiului București în vederea efectuării transportului în regim de taxi. Interzisă este și preluarea, de către transportatori autorizați de Autoritatea de autorizare, a comenzilor dispeceratelor autorizate în altă localitate de autorizare. Circulația, oprirea și staționarea autovehiculelor autorizate taxi de altă autoritate de autorizare decât cea a Primăriei Municipiului București cu antenă montată pe plafonul sau capota autovehiculului, cu lampa taxi pe poziția liber sau aparatul de taxat în funcțiune este interzisă. Se interzice și accesul transportatorilor autorizați de către alte autorități de autorizare la benzile unice de transport folosite pentru transportul public. Autoritatea Publică Locală a Municipiului București va publica pe site propriu benzile unice de transport pe care au acces taxiurile precum și condițiile de acces ale acestora. Este interzis sub rezerva anulării sau neeliberării autorizației de dispecerat să se întocmească contract de dispecerizare pentru un transportator care deține autorizație taxi eliberată de altă autoritate de autorizare decât cea a Municipiului București.

Decesul titularului de autorizație de transport și de taxi care funcționează ca PFA (Persoană Fizică Autorizată), are drept consecință retragerea autorizației de transport de către Autoritatea de autorizare, pierderea calității de transportator autorizat, precum și anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport și retragerea tuturor autorizațiilor taxi și a altor copii conforme atribuite pe baza autorizației respective.

Constituie contravenții următoarele fapte dacă nu au fost săvârșite în altfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se aplică la executarea serviciilor de transport în regim de taxi fără asigurarea condițiilor de legalitate, siguranță și calitate.

Cu amendă de la 1oo la 5oo RON aplicabilă conducătorilor auto:

Utilizarea unei ținute necorespunzătoare și neîngrijite.

Neîntreținerea unui aspect curat și îngrijit al autovehiculelor atât în interiorul cât și în exteriorul acestora.

Comportament necivilizat față de organele de control și utilizatorii serviciului de transport public local.

Utilizarea altor tarife decât cele vizate de către Autoritatea de autorizare conform listei de tarife ștampilate și afișată pe bord.

Refuzul de a efectua o cursă în interiorul localității și nerespectarea solicitărilor legale ale utilizatorului serviciului de transport public local.

Neeliberarea bonului emis de aparatul de taxat la finalul cursei pe baza căruia va încasa contravaloarea prestației efectuate.

Transportarea clientului la destinație pe alt traseu decât traseul optim sau solicitat și convenit cu acesta.

Depășirea gabaritului sau a capacității autovehiculului utilizat pentru transportul în regim de taxi.

Depășirea cu 25 la sută sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere.

Cu amendă de la 5oo la 1ooo de lei este sancționată efectuarea transportului public de persoane în regim de taxi și nerespectarea regulilor privind staționarea, parcarea sau utilizarea benzilor de transport unic folosite de RATB în vederea unei astfel de activități pe teritoriul municipiului București de către transportatori autorizați de către o altă autoritate de autorizare.

Utilizarea autovehicului taxi de către conducătorul auto în alte scopuri decât transportul în regim de taxi fără instituirea poziției de ocupare privat.

Nerespectarea obligației de afișare în interiorul autovehiculului la loc vizibil a listei de tarife vizată de Autoritatea de autorizare care trebuie să cuprindă: titularul legal al autorizației taxi, tarifele de distanță de staționare și pornire; a ecusonului cu numele și fotografia conducătorului auto, precum și numărul Telverde utilizat pentru comunicarea sugestiilor și reclamațiilor.

Efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasă din funcțiune sau fără a elibera bonul client la finalul cursei.

Cu amendă de la 1.ooo la 5.ooo de lei

Intervenții asupra componentelor aparatului de taxat în scopul majorării prețului transportului sau neincluderii a unor venituri realizate în memoria fiscală.

Efectuarea transportului public de persoane în regim de taxi sau staționarea în vederea efectuării în mod permanent a unor astfel de transporturi în interiorul unei localități, alta decât localitatea de autorizare.

Implicarea taxiului în mod deliberat direct sau indirect în activități cu caracter infracțional.

Executarea activității de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile necorespunzătoare la aparatul de taxat.

Executarea activității de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectivă.

Sustragerea de la controlul autorităților abilitate sau refuzul prezentării documentelor care atestă calitatea de titular al autorizațiilor taxi conform dispozițiilor prezentului regulament.

Executarea unei curse în afara localității de autorizare în alte condiții decât cele prevăzute în articolul 18 din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi conform dispozițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de articolul 32 din prezentul regulament.

Amplasarea în interiorul sau pe caroseria unui alt autovehicul care nu deține, după caz, autorizația taxi ori copia conformă valabilă, a însemnelor, a înscrisurilor, a dotărilor și a accesoriilor specifice autovehiculelor autorizate să execute transport public în regim de taxi.

Cu amendă de la 25.ooo la 50.ooo de lei este sancționată desfășurarea activității de transport în regim de taxi fără a deține autorizație de transport și autorizație taxi valabile.

Executarea serviciilor de transport în regim de taxi fără asigurarea condițiilor de legalitate, siguranță și calitate este sancționată cu amendă și este aplicabilă dispeceratelor taxi după cum urmează:

Amendă de la 1.ooo la 5.ooo lei

Desfășurarea activității de dispecerat de către orice persoană juridică autorizată de Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului București pe raza altei localități decât cea a Municipiului București.

Omisiunea de a comunica, la solicitarea autorităților de control abilitate, informații privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi.

Neîndeplinirea obligației de a comunica în momentul solicitării serviciului de transport de către un client, a tarifului sau gamei de tarife pe care le practică taxiurile deservite.

Lipsa controlului privind nerespectarea de către transportatorii autorizați a obligațiilor ce derivă din prevederile contractului de dispecerizare încheiate cu aceștia.

Amenda de la 5.ooo la 25.ooo lei mai este aplicabilă dispeceratelor pentru lipsa Registrului Special de Evidență a elementelor de identificare a tuturor mijloacelor de preluare comenzi taxi aflate în dotarea taxiurilor deservite, a numerelor de apel, a denumirii transportatorului autorizat deservit, a numărului și durata de valabilitate a autorizației taxi precum și nereactualizarea acestui Registru. Deservirea autovehiculelor taxi dotate cu mijloace de preluare comenzi taxi deținute ilicit se sancționează tot cu amendă de la 5.ooo la 25.ooo lei.

Tot cu amendă de la 5.ooo la 25.ooo lei este sancționată și aplicarea unor practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizați, deținerea și controlul asupra pieței taximetriei precum și realizarea unor practici monopoliste, dar și dispecerizarea unor transportatori autorizați care desfășoară serviciul de transport în regim de taxi în afara localității de autorizare a acestora.

Cu amendă de la 25.ooo la 5o.ooo de lei este sancționată desfășurarea activității de dispecerat taxi fără a deține autorizație de dispecerat valabilă și deservirea unor transportatori care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi fără a deține autorizație de taxi valabilă.

Sancțiunile aplicate formelor de intermediere de comenzi taxi care nu sunt dispecerate, așa cum au fost stabilite și definite la articolul 21 alineatul 2, este aplicabilă tuturor activităților asimilate indiferent de modul și mediul prin care se realizează și au ca rezultat mijlocirea între un conducător neautorizat sau a unui transportator autorizat, a transportării unei persoane sau unui grup de persoane pe teritoriul municipiului București. Amenda este de la 4.5oo la 5.ooo de lei.

Sancțiuni pentru utilizatorii serviciului de transport în regim de taxi.

Cu amendă de la 1oo la 5oo de lei poate fi amendat clientul pentru provocarea sau menținerea unor stări conflictuale în timpul desfășurării activității de transport în regim de taxi. Neachitarea prețului ca urmare a executării transportului de persoane în regim de taxi se sancționează cu amendă de la 1.ooo la 5.ooo de lei.

În termen de un an de la aprobarea prezentului regulament, Autoritatea de autorizare va culege datele necesare de la celelalte autorități prevăzute de lege în baza unor convenții sau protocoale încheiate cu acestea, astfel încât cazierul de conduită profesională să devină operațional.

Orice informație oferită de o persoană despre activitatea profesională pentru a fi inclusă în baza de date, are regimul unei declarații pe propria răspundere.

Întreg proiectul de act normativ este în dezbatere publică până pe data de o3 ianuarie 2018 și îl găsiți aici. 

Tot până pe o3 ianuarie puteți trimite, respectând principiile legii 52 din 2003 propunerile pentru modificarea sau completarea acestui act normativ aici.