INFORMARE GUVERN. IN TAXI ESTE INTERZIS FUMATUL!

Guvernul a emis, pentru o mai bună înțelegere și aplicare a legii antifumat, o serie de recomandări, clarificând cu subiect și predicat locurile unde este interzis fumatul, dar a indicat și locurile unde se mai poate fuma.

În lista interzisă, se încadrează si taxiurile

Nici șoferul, dar nici clienții nu vor mai putea fuma în taxi, acesta fiind considerat ”mijloc de transport în comun, loc de muncă și spațiu public”

”Scopul principal al interzicerii fumatului în spațiile închise de la locul de muncă și în spațiile publice închise este protejarea sănătății angajaților și a cetățenilor care se află în spațiile publice, prin evitarea expunerii la fumul toxic al produselor din tutun”, se arată în Ghidul elaborat de către Guvern.

”Legea este benefică suplimentar pentru cei care fumează deoarece facilitează oprirea fumatului, precum și în cazul minorilor și tinerilor deoarece contribuie la prevenirea fumatului prin reducerea ocaziilor sociale în care se fumează și în care debutează, de obicei, consumul de tutun”,  sustine Guvernul in descrierea documentului.

Nu se va mai fuma în:

Spațiile închise din toate locurile de muncă:

– halele industriale, spațiile de depozitare, birourile și camerele, sălile de ședință, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, balcoanele închise;

– instituțiile publice centrale și locale;

– unități comerciale: magazine, expoziții/ târguri în spațiu închis, centre comerciale, piețe închise

– restaurante, baruri, cafenele, terase închise, unități de cazare, cluburi – inclusiv cele cu acces restricționat, cazinouri, săli polivalente

– unități cultural-artistice, sportive, recreative

De asemenea, spune Guvernul în Ghid, NU se va mai putea fuma în toate mijloacele de transport în comun (unde nu se va mai putea folosi nici țigareta electronică), autogări, gări, aeroporturi, peroane și refugii închise, taxiuri, mașina de serviciu, ambulanță, inclusiv în cabina șoferului, vatmanului, sau a mecanicului de tren

Nici în spațiile din unitățile de învățământ, medico-sanitare și de protecție a copilului, inclusiv în curtea unităților acestora nu se mai poate fuma, dar nici in locurile de joacă pentru copii, indiferent dacă sunt amplasate în interior sau exterior, iar spațiile comune din clădirile de locuințe – adica holuri sau lift, intregesc lista pe care Guvernul a transmis-o pentru o mai buna intelegere si aplicare.

Locuri unde se mai poate fuma

Spațiile publice în aer liber sau spațiile de la locul de muncă care nu au acoperiș sau cu acoperiș și cu mai puțin de doi pereți: curte, balcoane deschise, terase deschise, chioșcuri deschise

– delimitate de parapete ori paravane de delimitare, gărdulețe de delimitare, jardiniere, umbrele sau orice alt tip de mobilier stradal

– care au închideri laterale sau/ și acoperiș retractabile ce formează temporar pereți ori acoperiș, dar doar atunci când structura de închidere este complet închisă/ strânsă astfel încât peretele ori acoperișul nu este vizibil: terasele, pavilioanele, chioșcurile când au jaluzelele, ușile pliabile, elementele demontabile etc. pliate/ închise în totalitate astfel încât spațiul devine deschis

Peroane, refugii, stații ale mijloacelor de transport în comun dacă sunt deschise sau au acoperiș și doar un perete

Parcuri, în afara locurilor de joacă pentru copii

Locuință, inclusiv orice spațiu închis în care nu se desfășoară activitate economică (nu este loc de muncă)

Alte spații unde se desfășoară evenimente personale precum corturile, terasele, pavilioanele, dar care nu sunt loc de muncă (nu se desfășoară activitate economică).

Ai fumat? Îți tăiem și din salariu sau te dăm afară!

Mai mult decât atât, prin Ghidul elaborat de către guvern, se dă posibilitatea angajatorului să stabilească sancțiuni interne, care pot merge până la desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Aceste sancțiuni rămân un atribut al angajatorului, care are obligația să afișeze în spațiul administrat de acesta – afișe care să arate unde cei ”supărați” de fumuri pot face reclamație.

”Sancțiunile vor fi aplicate de către reprezentanții Poliției Locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne (Poliția Română, Jandarmeria, IGSU, Poliția de Frontieră), atunci când angajații sau/și cetățenii fumează într-un spațiu în care fumatul este interzis, si de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în cazul în care aceștia constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, și/sau dacă în regulamentul intern nu sunt cuprinse prevederi referitoare la răspunderea disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016”, se mai arata in document.

001 (1)001 (2)001 (3)001 (4)001 (5)