AEROPORTUL OTOPENI: TAXA DE 25 DE EURO PENTRU FIECARE TAXI

„În urma întâlnirii de la Ministerul Transporturilor, ne exprimăm regretul privind supozițiile referitoare că instituirea acestor taxe sunt introduse ca urmare a unor interese, Consiliul de Administrație al CNAB fiind cel care hotărăște, conform legii, aceste tarife conexe prevăzute de Nomenclatorul de tarife și al regulilor de aplicare în incinta Aeroportului Otopeni”.

Deși deservirea aeroportului Otopeni este asimilată, conform Legii 38/2003 ca transport de persoane în interiorul municipiului București, Consiliul de Administrație al CNAB pregătește, începând cu data de 16 noiembrie, noi reguli de taxare la eliberarea ecusoanelor și a legitimatiilor de acces în terminalul sosiri pentru taximetriștii și transportatorii autorizați.

Taxe peste taxe.

Astfel că, pentru emiterea sau reemiterea unui ecuson pentru autovehiculele taxi agreate de către aeroport, se va percepe un tarif de 25 de euro pentru fiecare autovehicul, urmând ca, la următoarea sedință a Consiliului de Administrație al CNAB să fie luată în discuție și o taxă de 50 de euro pentru eliberarea sau reemiterea unei legitimații de acces pentru șoferii taxiurilor agreate.

Organizațiile profesionale ale taximetriștilor au făcut, încă din luna august, numeroase demersuri privind aceste taxe considerate incorecte în comparație cu ale altor entități care, neautorizate, operează incognito în incinta terminalului sosiri, dar singura facilitate aprobată de către conducerea aeroportului a fost că s-a permis angajarea serviciilor unui taxi la peronul terminalului la rând, (vezi solicitarea aici) indiferent de firmă sau tarif, cu excepția celor care practică tarife maximale aprobate.

Cotar, adio dar rămân cu tine.

Conducerea aeroportului înstiințează transportatorii autorizați că această taxa de 25 de euro pentru autovehicul intră în vigoare de pe 16 noiembrie, urmând ca, după sedința Consiliului de Administrație să fie anuntață și data la care șoferii care vor solicita emiterea sau reemiterea legitimației nominale, vor fi sau nu taxați pentru eliberarea acestui document.

„Având în vedere și luând în considerare atât cele precizate mai sus, cât și cele discutate în data de 15.11.2017 la întâlnirea care a avut loc la Ministerul Transporturilor, la nivelul CNAB au fost analizate propunerile COTAR cu privire la aplicarea tarifelor la reemiterea legitimațiilor pentru persoane (taximetriști) și a permiselor de acces pentru autovehiculele de tip taxi. Astfel, pentru menținerea cadrului organizat de desfășurare a activităților specifice de transport la aeroport cu taximetrele, în conformitate cu Regulamentul de acces al CNAB, până la finalizarea demersurilor necesare modificării Nomenclatorului de tarife, legitimațiile pentru persoane (taximetriști) se vor reemite cu titlu gratuit, iar permisele de acces pentru vehicule de tip taxi se vor reemite conform Nomenclatorului de tarife al CNAB, respectiv 25 de euro/bucată. Măsura se aplică pentru documentația depusă începând cu data de 16.11.2017″, se arată în adresa CNAB remisă către COTAR.

De remarcat că, prin metodele de comandă implementate la Aeroportul Otopeni de către unele dispecerate, patronate sau organizații profesionale patronale, aceste costuri ajung tot în sarcina taximetristului, fiind interzisă suprataxarea clienților prin practicarea de tarife extraurbane sau refuzul de curse spre comunele adiacente din județul Ilfov sau la/înspre municipiul București.

Despre Regulamentul aeroportului Otopeni, document în vigoare de la 01 aprilie 2016.

Conform Regulamentului elaborat în conformitate cu prevederile art. 24¹, Secţiunea 2¹ “Executarea transportului persoanelor în regim de taxi la şi de la aeroporturi” din cadrul Legii nr. 38/2003 privind transportul persoanelor în regim de taxi şi în regim de închiriere şi OMTI nr. 825 / 20.07.2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor secţiunii 2¹ din cadrul Legii nr. 38/2003, administraţia CNAB/AIHCB autorizează transportatorii de persoane în regim de taxi de la aeroport conform Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza documentelor solicitate pentru eliberarea permiselor de acces pentru vehicule tip PSI-TAXI şi a legitimaţiilor pentru persoane (taximetriști) în conformitate cu metodologiile şi procedurile specifice coroborate cu prevederile legale în domeniu.

Activităţile de transport persoane în regim de taxi care fac obiectul regulamentului se supun măsurilor de securitate aeroportuară instituite la nivelul aeroportului, în conformitate cu reglementările din domeniu. Permisul de acces pentru vehiculele taxi şi legitimaţia pentru persoane (taximetriști) necesare desfăşurării activităţii de transport persoane în regim de taxi de la aeroport, se emit/reemit în conformitate cu prevederile Regulamentului de acces ale Companiei Naționale Aeroporturi București.

Despre drepturi şi obligaţii ale şoferilor și transportatorilor autorizați care desfășoară activități de transport persoane în regim de taxi la aeroport.

 • să li se elibereze de către administraţia aeroportului permise de acces pentru vehicule tip TAXI şi legitimaţii pentru persoane (taximetriști) cu respectarea condiţiilor legale şi procedurale de atribuire în vigoare pe aeroport;
 • să li se asigure o zonă de grupare, în funcţie de configuraţia incintei aeroportului, marcată cu poziţii de parcare, cu fluxuri de intrare şi ieşire, iluminată corespunzător şi dotată cu toalete ecologice;
 • să beneficieze de o dispecerizare organizată a accesului în zona de grupare şi de coordonarea planificării la cursă pentru preluarea persoanelor din proximitatea terminalelor, în funcţie de ordinea sosirii, prin intermediul dispecerilor aeroportului;
 • să beneficieze de sprijinul specializat al reprezentanţilor Dispeceratului Taxi AIHCB în vederea completării documentaţiilor necesare obţinerii avizului de eliberare a permisului de acces pentru vehicule tip TAXI şi a legitimaţiei pentru persoane (taximetriști) ;
 • să înainteze în scris conducerii aeroportului propuneri sau soluţii constructive şi transparente în vederea îmbunătăţirii şi optimizării activităţii de transport persoane în regim de taxi la şi de la aeroport;
 • să conteste în scris aplicarea măsurilor sancţionatorii privind nerespectarea prevederilor Regulamentului CNAB, contestaţie ce va fi analizată de comisia special desemnată la nivelul aeroportului de administraţia aeroportuară, în concordanţă cu prevederile procedurilor în vigoare privind soluţionarea contestaţiilor.

Obligaţiile transportatorilor autorizaţi și al șoferilor care deţin permise de acces pentru vehicule tip TAXI emise de AIHCB.

 • să respecte prevederile regulamentului, prevederile legale în vigoare și reglementările aeroportuare aplicabile, privind desfăşurarea activităţii de transport persoane în regim de taxi;
 • să se asigure că autovehiculele taxi autorizate de aeroport îndeplinesc în permanenţă cerinţele legislaţiei din domeniu şi cele prevăzute în regulament;
 • să prezinte un comportament civilizat în relaţia cu clientul şi cu personalul aeroportuar;
 • să deţină şi să prezinte la solicitarea organelor de control ale statului, precum şi reprezentanţilor aeroportului toate documentele necesare desfăşurării în legalitate a activităţilor de transport în regim de taxi de la aeroport;
 • să prezinte o ţinută vestimentară corespunzătoare;
 • să respecte conduita de bună practică, conform prevederilor standardului ocupaţional al taximetristului;
 • să ocupe în ordine, pe direcţia înainte, poziţiile de parcare marcate cu inscripţia TAXI;
 • să respecte fluxurile/traseele de deplasare stabilite de aeroport şi să prezinte la control documentele de identificare şi acces la solicitarea personalului abilitat al aeroportului;
 • să nu părăsească autovehiculul taxi pe timpul cât se află în zona de grupare şi respectiv locul de aşteptare în vederea îmbarcării, decât în condiţiile Regulamentului CNAB;
 • să predea tichetul de ordine dispecerului taxi al aeroportului din locul de aşteptare, la preluarea clienţilor;
 • să respecte indicațiile dispecerilor, sau după caz a reprezentaților aeroportului.

În interiorul Aeroportului Internațional Henri Coandă București, este interzisă orice practică de abordare și/sau preluare a clienților de către taximetriști sau interpuși. În acest sens, administrația aeroportului, prin intermediul organelor de ordine ale MAI cu activitate pe aeroport, va aplica măsurile de sancționare legale prin compartimentele specializate ale Dispeceratului Taxi sau de Securitate Aeroportuară.

Administraţia aeroportuară poate retrage autorizarea privind desfășurarea activităţii de transport persoane în regim de taxi de la aeroport, taximetriştilor care au săvârşit abateri de la legislaţia în vigoare precum şi în urma unor reclamaţii provenite de la clienţii CNAB privind activitatea desfăşurată în perimetrul aeroportuar.

Activități care duc la suspendarea ecusonului taxi sau a legitimației de acces pentru 30 de zile:

 • nerespectarea marcajelor care delimitează poziţiile de parcare TAXI;
 • nerespectarea indicaţiilor personalului abilitat al aeroportului;
 • părăsirea autovehiculului taxi în zona de grupare sau pe poziţiile destinate TAXI în locul de aşteptare;
 • nerespectarea regulilor de aşteptare în zona de grupare în regim dispecerizat, în funcţie de algoritmul dat de tichetele de ordine;
 • alterarea, pierderea sau nepăstrarea tichetului de ordine pe toată perioada cât se află în zona de grupare şi în locul de aşteptare;
 • nerespectarea fluxurilor/traseelor de deplasare a autovehiculelor taxi stabilite de administraţia aeroportului;
 • poluarea zonelor aeroportuare voluntar sau accidental cu carburanţi, uleiuri sau alte reziduri;

Activități care duc la reținerea și anularea legitimației de acces fără posibilitatea obținerii unei alte legitimații:

 • abordarea de potenţiali clienţi în perimetrul aeroportuar; intrarea în terminalele de pasageri, în vederea abordării de potenţiali clienţi, această practică fiind asimilată desfăşurării de activităţi neautorizate de transport de persoane în regim de taxi;
 • ţinută şi manifestări necorespunzătoare calităţii de taximetrist autorizat (atitudine necivilizată, ţinută vestimentară neadecvată desfăşurării activităţilor de taximetrie, limbaj indecent/trivial, ş.a.m.d.);
 • intrarea cu autovehiculele taxi în parcările publice aflate în proximitatea terminalelor de pasageri cu excepţia situaţiilor prevăzute în Regulament;
 • taxarea pe km, peste limita tarifului maximal stabilit de către autorităţile de autorizare ale Municipiului Bucureşti şi Judeţul Ilfov, pentru pasagerii preluaţi de la aeroport din locul de aşteptare;
 • neasigurarea îndeplinirii cerinţelor legale prevăzute pentru autovehiculul taxi, pentru care s-a eliberat permisul de acces pentru vehicule tip TAXI, în conformitate cu legislaţia din domeniu şi a Regulamentului CNAB;
 • refuzul de a elibera la finalul cursei bonul fiscal/factura/chitanţa fiscală pe baza căreia va încasa contravaloarea prestaţiei efectuate sau invocarea unor motive precum lipsa ştampilei, a facturii sau chitanţei fiscale, lipsă hârtie bon fiscal în aparatul de taxat;
 • pretinderea ca plată pentru prestaţia efectuată a unei sume de bani care nu este prevăzută pe bonul fiscal, respectiv solicitarea unui suprapreţ;
 • refuzul nejustificat de a prelua în cursă un client sau alte tertipuri;
 • efectuarea de comenzi taxi prin intermediul terminalelor touch screen amplasate pe sala publică a terminalului Sosiri.

Pentru ridicarea suspendării, transportatorul trebuie să transmită administraţiei aeroportuare o solicitare scrisă în acest sens, în conţinutul căreia să reiasă că persoanele sancționate au fost reinstruite cu privire la prevederile Regulamentelor din incinta Aeroportului Otopeni.