PRIMARIA CAPITALEI ISI FACE PROPRIUL DNA

Pentru prevenirea și combaterea corupției din Primăria Capitalei, se caută soluții.

Consiliul General al Muncipiului București a decis miercuri înființarea unei noi direcții în Primăria Capitalei – Direcția de Integritate.

„Necesitatea înființării unui organism de integritate la nivelul Primăriei Municipiului București derivă din importanța consolidării sistemului administrativ al Primăriei Municipiului București împotriva abuzurilor profesionale și corupției, în vederea menținerii integrității și are la bază legislatia în vigoare cât și necesitatea asigurării unei conduite profesionale etice, morale, legale, în serviciul public. Desfășurarea activității Direcției de Integritate va avea în vedere profesionalizarea funcției publice și eficientizarea actului administrativ, dar și informarea societății civile cu privire la unele drepturi și obligații pe care aceasta le are la îndemână pentru sprijinirea procesului de reforma a administratiei publice românești”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

În curând, cetățenii pot să denunțe orice abuzuri sau riscuri de corupție.

„Scopul principal al activităţii acestei structuri constă în cultivarea integrităţii publice şi a climatului de zero toleranţă la corupţie/abuzuri în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti prin creşterea încrederii societăţii în faptul că funcţionarii publici îşi îndeplinesc misiunea în conformitate cu interesul public, inclusiv în procesul de interacţiune cu sectorul privat, prin reglementarea măsurilor obligatorii de asigurare şi consolidare a integrităţii instituţionale şi profesionale, prin încurajarea denunţării manifestărilor de corupţie de către funcţionarii publici, precum şi asigurarea protecţiei lor împotriva răzbunărilor, identificarea şi înlăturarea riscurilor de corupţie în cadrul Primăriei Capitalei, sancţionarea funcţionarilor publici pentru manifestări de corupţie/abuzuri pe de o parte şi a conducătorilor funcţionarilor publici pentru lipsa de integritate instituţională şi profesională, pe de altă parte”, se mai arată în document.

site1site2