TRANSPORTUL ALTERNATIV. MINUTA SEDINTEI DE LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind activităţile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto. Etape procedurale parcurse anterior ședinței.

Ministerul Transporturilor a publicat, în data de 23.05.2019, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunțul referitor la inițierea procedurilor de consultare publică cu privire la proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind activităţile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, stabilind în acest sens un termen de 12 zile în care cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii cu privire la proiectele supuse dezbaterii publice.

Anunțul a fost transmis atât către persoanele și asociațiile legal constituite care, în conformitate cu prevederile Legii nr 52/2003, au transmis o solicitare în acest sens cât și către confederațiile sindicale și patronale, reprezentative la nivel național.

https://www.facebook.com/valentinionut.craiu/videos/870256483329908/