CRITERIILE DE DEPARTAJARE SI PUNCTARE SAU TAXIMETRIA DUPA ANUL 2015.

Pentru că am observat un interes major cu privire la aceste Regulamente Cadru ale localitătilor de autorizare, vă prezentăm câteva dintre ele

O amânare a adoptării Amendamentelor la Legea Taximetriei va duce spre atribuirea autorizatiilor pe bază de criterii de departajare si punctare si a indicatorilor de performantă.

Se stie că prin legea 265/2007 care completează legea 38/2003, fiecare localitate de autorizare si-a elaborat si aprobat propriul regulament–cadru de organizare si functionare a serviciilor de taximetrie în baza contractului de atribuire în gestiune delegată. Asta înseamnă că fiecare localitate de autorizare din tară are, printr-o Hotărare a Consiliului Local propriu, reguli care reglementează si vor reglementa activitatea de taximetrie si după anul 2015, moment în care toate autorizatiile taxi vor trebui să fie reanalizate si atribuite celor care vor să desfăsoare activitatea de taximetrie pe raza administrativ-teritorială a localitătii respective.

Pentru că am observat un interes major cu privire la aceste Regulamente Cadru ale localitătilor de autorizare, vă prezentăm câteva dintre ele, regulamente care contin criteriile de departajare si punctare si indicatorii de performanta necesari pentru desfăsurarea activitătii de taximetrie.

Regulament Bucuresti 

Regulament Primăria Arad 

Regulament Primăria Brasov

Regulament Primăria Cluj 

Regulament Primăria Constanta

Regulament Primăria Iasi

Regulament Primăria Ploiesti 

Regulament Primăria Timisoara

Regulament Primăria Tulcea 

In majoritatea lor, aceste regulamente cadru contin criterii pe care foarte putini taximetristi constituiti ca PFA, II sau IF le pot îndeplini pentru mentinerea în activitate si dupa anul 2015.

Semnalul de alarmă la care liderii organizatiilor profesionale ale taximetristilor face trimitere se refera chiar la aceste regulamente adoptate de către Consiliile Locale ale fiecărei localităti de autorizare si care pot fi schimbate numai dacă se modifica legislatia secundară, respectiv legea 38/2003 cu modificările si completările ulterioare (265/2007 etc).

O tegiversare a propunerilor de modificare a legii 38/2003 înseamnă mentinerea ca legislatie tertiară a criteriilor stabilite prin aceste regulamente, criterii care vor sta la baza procesului de atribuire în anul 2015.

Articolul care stă la baza acestor regulamente cadru se regăseste în legea 265/2007:

Art. 142. – (1) Serviciul de transport in regim de taxi si serviciul de transport in regim de inchiriere se atribuie in gestiune delegata, prin contract de atribuire, de catre autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizati, pe baza autorizatiei de transport corespunzatoare, emisa de catre aceasta, precum si pe baza numarului de autorizatii taxi sau de copii conforme, dupa caz, obtinute prin procedura de atribuire prevazuta la alin. (5) si (6) sau prin alte proceduri prevazute in prezenta lege.
(2) Prin contractul de atribuire in gestiune se stabilesc toate conditiile in care se desfasoara serviciul de transport concesionat, pe baza autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme atribuite fiecarui transportator autorizat, pentru autovehiculele detinute si utilizate conform prevederilor prezentei legi.
(3) Dovada atribuirii in gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un autovehicul detinut este autorizatia taxi sau copia conforma a autorizatiei de transport, dupa caz, eliberata pentru aceasta, in conditiile prezentei legi.
(4) Serviciile de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere se atribuie in executare transportatorilor autorizati, prin concesiune, in gestiune delegata, respectandu-se urmatoarele proceduri:
a) procedura de atribuire a autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, dupa caz, si a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizati castigatori;
b) eliberarea autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 11;
c) incheierea contractelor de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, in conformitate cu numarul autorizatiilor taxi sau al copiilor conforme atribuite si eliberate.
(5) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, dupa caz, consta in acordarea unor punctaje realizate din indeplinirea criteriilor de departajare prevazute la alin. (6), pentru fiecare autovehicul precizat in declaratia pe propria raspundere ca este detinut sau va fi detinut ca autovehicul nou, utilizat in conditiile prezentei legi, pentru executarea serviciului de transport respectiv, declarandu-se castigatoare autovehiculele care au obtinut punctajele cele mai mari, in ordinea descrescatoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferentiate in ordinea descrescatoare a capacitatii cilindrice a motoarelor. In conditiile in care numarul de autorizatii taxi stabilit a se atribui nu se epuizeaza, procedura va fi reluata cu transportatorii autorizati inscrisi pentru o noua procedura. In cazul in care un transportator autorizat participa la procedura de atribuire cu autovehicule care urmeaza sa fie dobandite, conform declaratiei pe propria raspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garantie in cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garantia se restituie corespunzator pentru fiecare autovehicul dobandit, in momentul eliberarii autorizatiei taxi conform prevederilor prezentei legi. Daca in termen de 6 luni de la data desfasurarii procedurii de atribuire in conditiile prezentei legi transportatorul autorizat nu solicita eliberarea autorizatiilor taxi pentru autovehiculele declarate detinute sau ca vor fi detinute in proprietate ori in temeiul unui contract de leasing, aceste autorizatii taxi se retrag si se va retine corespunzator garantia depusa.
(6) Criteriile de departajare vor fi:
a) vechimea autovehiculului de la data fabricatiei;
b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;
c) volumul portbagajului util si echiparea cu instalatie pentru aer conditionat;
d) vechimea in ani de cand transportatorul desfasoara autorizat activitatea de transport respectiva;
e) gradul de protectie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenta airbagurilor pentru pasagerul din fata/pasagerii din spate;
f) efortul investitional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere, in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;
g) posibilitatea asigurarii reale a prezentei autovehiculului in activitate de minimum 8 ore pe zi lucratoare;
h) dotari suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt precizate la art. 36.
(7) Elementele prevazute la alin. (6) lit. c), e) si h) se certifica de R. A. R. prin intermediul certificatului de agreare.
(8) Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de departajare vor fi stabilite prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu acordul asociatiilor profesionale reprezentative existente.
(9) Cand un transportator autorizat renunta la una sau mai multe autorizatii taxi sau la alte copii conforme, cand acestea se retrag sau cand se majoreaza numarul lor in conditiile prezentei legi, autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizati inscrisi in listele de asteptare, prin procedura de atribuire precizata la alin. (5).
(10) In lista de asteptare, care este publica, deschisa la autoritatea de autorizare, se poate inscrie orice transportator autorizat, o singura data.
(11) In cazul transportului de marfuri sau bunuri in regim de taxi sau al transportului de persoane in regim de inchiriere, numarul de copii conforme atribuite poate fi limitat, dupa caz, in conditii similare celor prevazute la art. 14, daca asa se stabileste prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Iar atribuire înseamnă că toate autorizatiile vor fi strânse de localitătile de autorizare si vor fi date în gestiune delegată celor care vor aduna, prin aceste criterii de departajare si punctare si indicatori de performantă, cele mai multe puncte.

Foarte multe probleme sunt indentificate si atunci cand în legislatia actuală regăsim articolul care reglementează anularea autorizatiei de transport:

Art. 143. – (1) Retragerea autorizatiei de transport se realizeaza de catre autoritatea de autorizare si are drept consecinta pierderea calitatii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport, precum si retragerea tuturor autorizatiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizatiei respective.
(2) Autorizatia de transport poate fi retrasa in urmatoarele situatii:
a) transportatorul autorizat nu mai indeplineste una dintre conditiile care stau la baza mentinerii valabilitatii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizatiei a fost realizata pe baza de documente ori de declaratii false;
b) transportatorul autorizat a folosit documente false in derularea activitatilor serviciului de transport sau a practicat in mod repetat proceduri vizand evaziunea fiscala;
c) transportatorul autorizat a incetat activitatea ca urmare a lichidarii, a falimentului sau a unei hotarari judecatoresti definitive;
d) transportatorul autorizat a depasit termenul de valabilitate a autorizatiei de transport cu mai mult de 30 de zile si nu a solicitat atribuirea vizei in termen;
e) la cerere.
(3) Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma a autorizatiei de transport poate fi suspendata sau retrasa de catre autoritatea de autorizare emitenta numai odata cu ecusoanele atribuite.

Verificarea documentelor care au stat la baza eliberării autorizatiei de transport si anularea acesteia se referă si la mentinerea conditiilor de eliberare a atestatelor taxi, a structurilor de elemente pe cheltuieli neconforme cu registrul de încasări si plăti din contabilitatea fiecărui transportator autorizat, cât si neanuntarea localitătii de autorizare a modificării uneia din conditiile care au stat la baza eliberării autorizatiei de transport, conditii care pot fi, spre exemplu, mutarea de la un dispecerat la altul si neanuntarea localitătii de autorizare cu privire la acest lucru în termenul legal, dispecerizarea sub un dispecerat neautorizat, sau practicarea de tarife neavizate de localitatea de autorizare.

Regulamentul cadru de desfăsurare a activitătii de taxi în Municipiul Bucuresti si criteriile de departajare si punctare, partial :

 

1234567
Deja o parte dintre cei care au desfăsurat activitatea de taximetrie în municipiul Bucuresti pe celebrul „Parc Inchiriat” din 2008 sunt în situatia de a preda autorizatiile taxi din cauza acestor regulamente. Teoretic urmează cei care îsi desfăsoară activitatea pe „Lista de asteptare” din 2009 si cei care au avut autorizatiile taxi si de transport prelungite în anul 2010, adica majoritatea taximetristilor PFA si a firmelor din Bucuresti.

Iar atunci când, printre rânduri, ca o amenintare sau nu, cineva vă va spune că din anul 2015 veti rămâne fără autorizatii taxi, suntem siguri că acum ati înteles despre ce vorbeste.