CIRCULATIA TAXIURILOR PE LINIILE DE TRAMVAI: DA SAU NU?

„Considerăm astfel că autovehiculele în regim de taxi autorizate pot circula pe infrastructura de transport RATB – linii de tramvai, troleibuze și autobuze, numai cu respectarea mijloacelor de semnalizare rutieră amplasate pe acestea, inclusiv semnificația indicatorului “ocolire” instalat pe refugiul de călători al stațiilor de tramvai”

Discuțiile legate de posibilitatea taxiurilor de a circula pe liniile de tramvai și prin interiorul refugiilor acestora au născut controverse atât pe rețelele sociale cât și prin birourile autorităților.

Suntem în măsură să facem câteva precizări cu privire la demersurile făcute și să aducem la cunoștința celor interesați punctul de vedere al autorităților pe acest subiect.

Două organizații profesionale au înaintat o petiție Poliției Rutiere în sensul clarificării și formulării unui punct de vedere pe o decizie a magistraților Tribunalului București prin care s-a anulat un proces verbal de contravenție al unui coleg care a fost sancționat de polițiștii rutieri, pentru că a circulat pe linia de tramvai și nu a respectat semnificația indicatorului “ocolire la dreapta” amplasat pe capătul refugiului pentru călători al stației respective.

Iată ce au cerut colegii noștri, Poliției Rutiere:

„În calitate de asociații/organizații profesionale nepatrimoniale și neguvernamentale care activează în domeniul transportului public în regim de taxi și în vederea îmbunătățirii organizării și sistematizării circulației, în temeiul art. 26 alin.1 pct.18 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, vă rugăm să ne comunicați punctul de vedere al Brigăzii Rutiere cu privire la dreptul transportatorilor autorizați în regim de taxi (taximetriști) să aibă acces liber și nediscriminatoriu la benzile de transport unic folosite de Regia Autonomă de Transport București conform art. 10 lit.d din Contractul de Atribuire în Gestiune Delegată a serviciului public de transport local încheiat cu Primăria Municipiului București.

În contextul în care serviciile de transport în regim de taxi se confruntă în acest moment cu grave probleme în ceea ce privește fluidizarea, desfășurarea și eficacitatea acestor servicii organizate și definite ca fiind servicii de utilitate publică care completează transportul public local prin reglementarile legislative în vigoare (art.3 alin.3 lit.c din Legea nr. 92/2007) și venind în întâmpinarea nevoilor de transport ale cetățenilor municipiului București dar și a transportatorilor autorizați care își desfășoară activitatea în baza Contractului de Gestiune Delegată atribuit de către Primăria Municipiului București; având în vedere practica unitară a instanțelor de Contencios Administrativ și Fiscal în general dar și argumentația sentinței civile nr. xxxxx/xx.xx.xxxx pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în dosarul nr. xxxxx/xxx/xxxx – în special, sentință definitivă și irevocabilă pe care o anexăm prezentei, vă rugăm să formulați și să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere și al Brigăzii Rutiere cu privire la posibilitatea circulației taxiurilor autorizate pe infrastructura de transport a RATB existentă, linii de tramvai, troleibuze și autobuze, inclusiv cu privire la circulația acestor taxiuri prin interiorul refugiilor stațiilor de tramvai și pe linia de tramvai, conform art. 10 lit.d din Contractul de Atribuire în Gestiune Delegată a serviciului public de transport local încheiat cu Primăria Municipiului București.”, se arată în petiție.

Astfel că răspunsul Poliției Rutiere este clar: „taxiurile pot circula pe infrastructura RATB și se conduc pe banda rezervată acestora dacă această bandă există și este semnalizată ca atare, numai cu respectarea indicatoarelor și a semnalizării rutiere din zonele respective.”

Iată răspunsul complet al Poliției Rutiere:

“Având în vedere prevederile art.104 din R.A.O.U.G. nr. 195/2002 potrivit cărora “vehiculele care efectuează transport public de persoane se conduc pe banda rezervată acestora dacă această bandă există și este semnalizată ca atare (…), coroborate cu art.10 lit. d) din Contractul de Gestiune Delegată a serviciului public de transport local, care prevede că transportatorul autorizat are dreptul să aibă acces liber și nediscriminatoriu la activitățile de transport rutier desfășurate pe drumul public, inclusiv la benzile de transport unic folosite de R.A.T.B. considerăm astfel că autovehiculele în regim de taxi autorizate, pot circula pe infrastructura de transport RATB – linii de tramvai, troleibuze și autobuze numai cu respectarea mijloacelor de semnalizare rutieră amplasate pe acestea, inclusiv semnificația indicatorului “Ocolire” instalat pe refugiul de călători al stațiilor de tramvai”, se arată în document.

Raspuns 1132541 pag 1

Raspuns 1132541 pag 2

Cu revenire la decizia magistraților de anulare a procesului verbal de contravenție al colegului amendat de către polițiștii rutieri, trebuie să aveți în vedere că din punct de vedere legal, chiar dacă s-a obținut anularea procesului verbal de contravenție în instanță, o hotărâre judecătorească are aplicabilitate numai în speța respectivă. Aplicarea la nivel general a unei astfel de decizii ar putea fi făcută numai după promovarea unui recurs în interesul legii, o procedură complicată care ține de Înalta Curte de Casație și Justiție, spun avocații cu experiență.

De adăugat că – în acest moment, având în vedere procedurile de prelungire ale autorizațiilor de taxi și de transport, majoritatea taximetriștilor din București nu sunt deținătorii unui Contract de Gestiune Delegată valabil, iar taximetriștii autorizați în județul Ilfov nu pot circula pe infrastructura RATB și nici nu pot folosi benzile unice de transport public local deja instituite de către administrația publică locală a PMB, nefiind asimilați noțiunii de transport public local în sensul legii.