AUTORIZATIILE TAXI DIN ILFOV – IN INSTANTA

"Dintre cele 1291 de acte pentru care s-a întocmit procedura prealabilă, 26 acte au fost atacate la instanţa de contencios administrativ, 124 acte au fost revocate, 1.072 de acte au fost completate sau modificate conform solicitărilor noastre şi 69 se află în curs de soluţionare"

Autorizațiile taxi din Ilfov, luate în vizorul autorităților.

Într-o petiție adresată de către un coleg – Direcției Generale Anticorupție – cu privire la numărul autorizațiilor de taxi eliberate de către primăriile din Ilfov, Prefectura Ilfov răspunde următoarele:

“Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la Instituția Prefectului Județului Ilfov prin care Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerulul Afacerilor Interne ne-a transmis spre soluționare petiția dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:

“Numărul maxim de autorizații ,,4 la 1.000 locuitori”, prevăzut de art.14 alin.(4) al Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de inchiriere, a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.153/2007 privind modificarea Legii nr.265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003.

“Dacă numărul autorizațiilor emise până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr.153/2007 a fost mai mare decât cel rezultat prin aplicarea limitativă de “4 la 1.000 locuitori” , în conformitate cu prevederile art.14 alin.(5) si alin.(6) al aceluiași act legislativ, autoritatea locală avea obligația “de a nu mai atribui nici o autorizație de taxi până la micșorarea numărului acestor autorizații, prin disponibilizare în conformitate cu prevederile prezentei legi”.

„În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) lit.e si art.20 din Legea nr.340/2004, republicată privind prefectul și instituția prefectului, precum și ale art.115 din Legea nr.215/2001 – legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile adoptate de consiliile locale sunt supuse controlului de legalitate al prefectului. În urma verificării de legalitate, până în prezent, au fost atacate în contencios un număr de 8 hotărâri ale consiliilor locale din comunele: 

Ștefăneștii de Jos (HCL nr.12/2012),
Popești-Leordeni (HCL nr.24/2012),
Otopeni (HCL nr.45/2012),
Petrăchioaia (HCL. nr.13/2012 si HCL nr.93/2012),
Vidra (HCL nr.18/2012 si HCL nr.35/2012) si
Buftea (HCL nr.31/2012), prin care s-au aprobat un număr mai mare de autorizații decât cel stabilit conform art.14 alin.(4) din Legea nr.38/2003 – privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare.”  se mai spune în documentul transmis colegului nostru.

Am verificat și noi site-ul Instituției Prefectului Ilfov și aflăm următoarele:

“Numai în anul 2012, prin verificarea controlului de legalitate, Prefectura Ilfov, prin Instituția prefectului a solicitat autorităţilor administraţiei publice, care au adoptat sau emis actele administrative, reanalizarea acestora în vederea modificării, completării sau, după caz, a revocării”, se arată pe site-ul instituției.

“În urma efectuării controlului de legalitate, au fost considerate nelegale 1296 de acte administrative, dintre care 828 dispoziţii şi 468 hotărâri. Au fost întocmite proceduri prealabile pentru 1291 acte administrative, solicitându-se autorităţilor emitente reanalizarea actelor în vederea completării, modificării sau, după caz, a revocării acestora, iar în 5 cazuri, considerându-se că procedura prealabilă ar fi ineficientă, au fost promovate direct acţiuni la instanţa de contencios administrativ. Dintre cele 1291 de acte pentru care s-a întocmit procedura prealabilă, 26 acte au fost atacate la instanţa de contencios administrativ, 124 acte au fost revocate, 1.072 de acte au fost completate sau modificate conform solicitărilor noastre şi 69 se află în curs de soluţionare„,  se mai arată în  raportul de activitate pe anul 2012 al Prefecturii Ilfov.

Primarul General al Capitalei, Sorin Oprescu, a atras atenția într-o conferință de presă organizată la începutul anului cu privire la numărul autorizațiilor taxi emise de către autoritățile de autorizare din Ilfov și a stării actuale grave – mai ales a taximetriei din București.

Și Ion Dedu, șeful Direcției Transporturi din Primăria Capitalei declara, în timpul lucrărilor de acum o lună la Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților: ” Vreau să spun că la Primăria Municipiului București, cred că s-a aplicat cel mai bine legea. Am retras – față de alții, peste 1500 de autorizații care nu mai îndeplineau condițiile, pe câtă vreme în judetul Ilfov – spre exemplu – s-au dat câteva mii – cu mult peste numărul de 4 la mie”, spunea domnia sa.

Și taximetriștii independenți au organizat – și se află în desfășurare, prin urnele amplasate în zona Sala Palatului, la sediul Sindicatului Național al Taximetristilor Independenți de pe strada Doina nr.17 și la sediul companiei de taxi Auto Cobălcescu până la data de 30 august – un referendum cu privire la activitatea taxiurilor din Ilfov care îsi desfășoară activitatea pe raza de autorizare a Municipiului București. 

 

Referendum_150x150_p1