RAPORT AMRSP 2016 – 2017: HAOS IN TAXIMETRIA DIN BUCURESTI

AMRSP a dat publicității raportul de evaluare a Serviciului de Transport Public Local pe anul 2016, raport în care și taximetria, ca activitate de utilitate publică, este monitorizată, organizată și reglementată de către Autoritățile Publice Locale.

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) este instituția autonomă de interes local a Municipiului București, înființată de Consiliul General al Municipiului București, având ca scop urmărirea aplicării reglementărilor privind serviciul public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, serviciului integrat de salubrizare locală, serviciului integrat de iluminat public și serviciul integrat de transport public local, inclusiv transportul în regim de taxi, cât și pentru asigurarea urmăririi respectării indicatorilor de performanță/nivelelor de servicii corespunzătoare ale acestor servicii publice locale.

În acest sens, AMRSP – prin atribuțiile ce îi sunt conferite de HCGMB nr. 339/2009 și HCGMB nr.112/2012, a transmis adrese prin care a solicitat valorile indicatorilor de performanță la următorii operatori ai Serviciului de Transport Public în Regim de Taxi la nivelul Municipiului București și anume:

1. S.C. Bageti Star S.R.L.
2. S.C. Era Alexa S.R.L
3. S.C. Euroconstruct Trading `98 S.R.L.
4. S.C. Eurostil Com S.R.L.
5. S.C. Grand Auto Taxi S.R.L.
6. S.C. Mega Stass Company S.R.L.
7. S.C. Taxi Dani S.R.L.
8. S.C. Taxi Glucoza S.R.L.
9. S.C. Taxi Real S.R.L.
10. S.C. Astro Cargo S.R.L.
11. S.C. Decebal Serv. S.R.L.
12. S.C. M&C Star Exim S.R.L.
13. S.C. Pegas Best S.R.L.
14. S.C. Peter Prest Company Exim S.R.L
15. S.C. Cosmin Ambiance Taxi S.R.L.
16. S.C. Grup As 2000 Transcom S.R.L.
17. S.C. M&J Trans Auto Taxi S.R.L.
18. S.C. Perrozzi Confort S.R.L.
19. S.C. Taxi Express S.R.L.
20. S.C. Eurom House S.R.L.
21. S.C. Big Idea Expert S.R.L.
22. S.C. Dominant Group S.R.L.
23. S.C. Astara Unitar Taxi S.R.L.
24. S.C. Expres Serv. Taxi S.R.L.
25. S.C. Alexi Trans Company S.R.L.
26. S.C. Sgaby Consult S.R.L.
27. S.C. Taxi Bus S.R.L.
28. S.C. Kitotaxi Service S.R.L.
29. S.C. Romph-Oil Trans S.R.L.
30. S.C. Ager Taxi S.R.L.
31. S.C. Amadeus Trans S.R.L.
32. S.C. Cris Global Trans S.R.L.
33. S.C. DFC Elena Trans Company S.R.L.
34. S.C. Happy Trans S.R.L.
35. S.C. Nihil Sine Deo S.R.L.
36. S.C. OK Taxi S.R.L.
37. S.C. PLS International S.R.L.
38. S.C. Ray Taxi S.R.L.
39. S.C. Serv Agro Tur Le Baron S.R.L.
40. S.C. Taxi Lord Trans S.R.L.
41. S.C. VHS Activ Enterprises S.R.L.
42. S.C. Allegro Maxi Taxi S.A.
43. S.C. Astara Impex S.R.L.
44. S.C. Bai Taxi S.R.L.
45. S.C. Com Soriano S.R.L.
46. S.C. Costamar Taxi S.A.
47. S.C. Diplomat Taxi S.R.L.
48. S.C. Drivers Team S.R.L.
49. S.C. Gotech NDX S.R.L.
50. S.C. Markon Trans Com Filiala Bucuresti SRL
51. S.C. Meridian Taxi S.R.L.
52. S.C. Ro. Stef Trading S.R.L.
53. S.C. S.N.A. Prest S.R.L.
54. S.C. Taurus Intercom S.R.L.
55. S.C. Vertical Company S.R.L.
56. S.C. XPA International S.R.L.
57. S.C. Anna Best Taxi S.R.L.
58. S.C. Taxi Vultur S.R.L.
59. S.C. Matra 94 Com Service S.R.L.
60. S.C. Ramconf S.R.L.
61. S.C. Mod Simex 93 S.R.L.
62. S.C. Dragos Tur S.R.L.
63. S.C. Gil Auto Taxi S.R.L.
64. S.C. Bogdaria Group Impex S.R.L.
65. S.C. Ridm Impex Filiala Bucuresti S.R.L.
66. S.C. Hello Taxi S.R.L.
67. S.C. Prof Taxi S.R.L.
68. S.C. Genn Comserv S.R.L.
69. S.C. Autocobalcescu S.R.L.
70. S.C. Millenium Trans Impex S.R.L.
71. S.C. Compania de Taxi Sheriff S.R.L.
72. S.C. Cristaxi Service S.R.L.
73. S.C. Sprint 2001 Imp-Exp S.R.L.
74. S.C. Touring Europa Bus Romania S.R.L.
75. S.C. Alfa Company Trading S.R.L.
76. S.C. Angi Cris Com S.R.L.
77. S.C. Autogeneral S.R.L.
78. S.C. Dapora Transcom S.R.L.
79. S.C. Dispecerat Taxi Club S.R.L.
80. S.C. Getax Grande S.R.L.
81. S.C. Iuli-Cristi Com Impex S.R.L.
82. S.C. Mitel & Tabaco Impex S.R.L.
83. S.C. NN Getax S.R.L.
84. S.C. Quite Pretty S.R.L.
85. S.C. Taxi Apolodor S.R.L.
86. S.C. Trans Vyl Car S.R.L.
87. S.C. And Eurocom S.R.L.
88. S.C. Angi Speed Trans S.R.L.
89. S.C. Compania Nova Taxi S.R.L.
90. S.C. D’Artex Service S.R.L.
91. S.C. Fan Taxi S.R.L.
92. S.C. Grant Taxi Speed S.R.L.
93. S.C. Mara Oil S.R.L.
94. S.C. Nistor Consigtrans S.R.L.
95. S.C. Nova International S.R.L.
96. S.C. Speed Taxi S.R.L.
97. S.C. Taxi Total S.R.L.

Având în vedere că Serviciul de Transport Public Local în Regim de Taxi sau în Regim de Închiriere este o activitate care se desfășoară sub controlul, conducerea și coordonarea Autorității Publice Locale, Consiliul General al Municipiului București – prin Hotărâri, aprobă Regulamentul și Caietul de Sarcini care stau la baza contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea Serviciului Public de Transport Local în Regim de Taxi.

Constatări asupra modului de desfășurare a Serviciului de Transport în Regim de Taxi în Municipiul București.

1. Numărul de autorizații taxi acordate de către Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului București este în conformitate cu norma legală de 4 autorizații la 1000 de locuitori.

2. Autorizațiile taxi actuale sunt valabile până în anul 2020.

3. Numărul stațiilor de taxi la nivelul Municipiului București este de 74, iar numărul de locuri aferent acestor locații este de 373, conform Anexei nr. 7 din “Studiul privind dimensionarea numărului de taxiuri ce pot funcționa pe teritoriul Municipiului București” aprobat prin HCGMB nr. 91/2008.

4. Unii deținători de autorizații de transport în calitatea lor de transportatori autorizați (societăți) nu au spații suficiente de garare pentru întreaga flotă deținută, deși această condiție este obligatorie la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului printr-o declarație pe propria răspundere, conform prevederilor Legii nr. 38/2003, art. 8 – „autorizația de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată și este valabilă cu condiția vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii condițiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizații” și art. 9, alin. 1, lit. e, pct. 1 – „declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere.”

5. Transportatorii autorizați care execută serviciul de transport în regim de taxi conform prevederilor Legii nr. 38/2003 au obligația de a utiliza un serviciu de dispecerat de taxi. Acestea sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizați care își desfășoară activitatea. Există la nivelul Municipiului București operatori care nu respectă această prevedere legală.

6. Toate dispeceratele asociate operatorilor de taxi contractează ilegal pentru activitatea de dispecerizare a prestației, operatori de taxi autorizați de către alte administrații publice locale din localitățile și județele limitrofe.

7. Cea mai mare problemă cu care se confruntă serviciul public de taxi o reprezintă prezența într-un număr mare a autoturismelor taxi autorizate de către primăriile localităților limitrofe municipiului București.

8. Operatorii de transport în regim de taxi consideră că prestația este mai degrabă un job și mai apoi sau deloc, un serviciu public.

9. Majoritatea acestora nu cunosc legislația în domeniu și mai ales Regulamentul serviciului aprobat de CGMB prin Hotărârea nr. 178/2008.

10. Cea mai mare parte a operatorilor serviciului nu dețin sau nu au organizată o bază de date despre activitatea prestației și, în consecință, nu evaluează indicatorii de performanță prevăzuți în Regulamentul serviciului aprobat de CGMB prin Hotărârea nr. 178/2008.

11. Unii operatori ai serviciului cărora li s-au cerut rapoartele privind indicatorii de performanță ai serviciului nu au transmis la AMRSP nicio informație, iar alții nu mai au aceeasi adresă de corespondență, neputând fi găsiți pentru monitorizarea activității de taxi prestate.

Monitorizarea indicatorilor de performanță pentru Serviciul Integrat de Transport Persoane în Regim de Taxi în Municipiul București.

Monitorizarea și evaluarea serviciului de transport local în regim de taxi la această dată se face pe baza indicatorilor de performanță stabiliți în Regulamentul – Cadru al serviciului. Aceștia au un caracter general și au fost preluați din Legea nr. 92/2007 și aprobați prin HCGMB nr.178/2008 privind serviciile de transport persoane în regim de taxi:

I.1 Numărul minim de curse efectuate într-o zi.
I.2 Numărul minim de comenzi preluate prin dispecerat taxi autorizat.
I.3 Numărul minim de taxiuri utilizate comparativ cu numărul minim de taxiuri necesare în trafic pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi.
I.4 Numărul autovehiculelor atestate Euro 3 și Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi.
I.5 Vechimea mijloacelor de transport și dotările de confort pentru clienți.
I.6 Valoarea despăgubirilor plătite de către transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea serviciului.
I.7 Numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectatea prevederilor legale.
I.8 Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a transportatorului autorizat.

Din totalul de 97 de firme autorizate care prestează activitatea de transport public în regim de taxi, doar 29 dintre acestea au transmis la AMRSP răspunsuri cu valorile indicatorilor de performanță pe anul 2016. Din analiza acestor date se trag următoarele concluzii:

Se constată o oarecare neseriozitate privind comunicarea cu AMRSP. Exemplu: din cele 97 firme identificate cu adrese de contact care prestează serviciul de transport public local în regim de taxi și care pot furniza informații relevante, doar 29 au răspuns solicitărilor AMRSP. Acest lucru explică faptul că anumite firme nu înțeleg că serviciul pe care-l prestează este unul public și ca atare nu trebuie tratat ca pe o afacere. Această activitate este supusă unor reguli transpuse într-un Regulament – Cadru și a unor condiții de efectuare a serviciului impuse de Caietul de sarcini, în urma atribuirii acestuia de către Autoritatea publică locală firmelor autorizate în vederea prestării.

– La indicatorul I.1. „numărul minim de curse efectuate într-o zi”, majoritatea operatorilor se încadrează în numărul impus de către Regulamentul serviciului, și anume 10-15 curse/zi/automobile.
– La indicatorul I.2. „numărul minim de comenzi preluate prin dispecerat taxi” se constată că nu toți operatorii dețin în baza de date informații cu privire la acest indicator.
Exemplu: SC Sprint Import Export SRL, SC Dapora Transcom SRL, SC.Compania Nova Taxi SRL, SC Anna Best Taxi SRL și SC. XPA Internațional SRL. Unele firme nu au înțeles că trebuie ținută o evidență zilnică cu numărul de comenzi preluate zilnic prin dispecerat și prezintă situația cu numărul total de comenzi preluate prin dispecerat pe întreaga perioadă.
– Pentru indicatorul I.3 “numărul minim de taxiuri utilizate comparativ cu numărul minim de taxiuri necesare în trafic pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi “, toate firmele de taxi au furnizat informații privind media zilnică de taxiuri utilizate, deși indicatorul cere altceva și anume raportul dintre ce utilizează zilnic raportat la numărul de taxiuri autorizate.
– La indicatorul I.5 „vechimea mijloacelor de transport și dotările de confort pentru clienți” toți operatorii completează această rubrică fără să precizeze numărul de autovehicule și anii de vechime a acestora.
– În ceea ce privește indicatorul I.8 “numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a transportatorului autorizat, rubrica este încărcată cu valori. Având în vedere că majoritatea firmelor nu specifică cifre (ca număr de accidente), prezentând doar o rubrică necompletată, nu putem decât să tragem concluzia că ascund această informație, probabil de teama de a nu fi depunctați la momentul autorizării.

La această dată, Serviciului Integrat de Transport Persoane în Regim de Taxi se desfășoară pe baza autorizațiilor de taxi eliberate de Primăria Municipiului București. Bilanțul a fost preluat de pe site-ul PMB în luna ianuarie 2016 și se prezintă astfel:

Nevalidă 1263
În analiză 966
Neeliberată 1
Litigiu 742
Validă 7082
TOTAL 10.054

Starea actuala a Serviciului Integrat de Transport Persoane în Regim de Taxi constatată în urma deplasărilor efectuate la operator se prezintă astfel:

– Existența pe piață a unor operatori care dețin autorizații de taxi eliberate în județul Ilfov și Giurgiu, dar care prestează serviciul de transport în regim de taxi pe raza Municipiului București. Potrivit art. 6 din Legea 92/2007 alin. 2 „Transportul în regim de taxi se efectuează în localitatea de autorizare și ocazional între aceasta și oricare localitate de autorizare după efectuarea fiecarei curse”.

– Spații insuficiente pentru parcarea/staționarea autovehiculelor taxi, pe timpul desfășurării activității, sunt motive invocate de toți operatorii care desfășoară activitatea de transport public local în regim de taxi. Prin utilizarea spațiilor aferente altor activități de către mijloacele de transport care asigură serviciul de taxi, pot creea zone de conflict în trafic cu efecte nedorite în ceea ce privește Serviciului de Transport Public Local de persoane prin curse regulate (folosirea benzilor proprii transportului public local ca loc de staționare pentru autovehiculele care desfășoară activitatea de taxi), cât și a spațiilor cu altă destinație.

– Lipsa spațiilor de garare (parcare) la domiciliul operatorilor de transport public local în regim de taxi pentru parcul inactiv sau staționar al acestora. Lipsa acestor spații de garare (parcare) implică utilizarea spațiilor publice și de reședință care deja insuficiente, sunt utilizate de operatoriii de taxi în detrimentul persoanelor fizice.
La art. 9 alin (2), lit. e), pct. 1. se precizează că unul din documentele ce stau la baza eliberării autorizației de transport, și anume : „declarația pe propria răspundere a transportatorului care poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de inchiriere, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere”.

– Dezechilibru în ceea ce privește numărul de autorizatii eliberate. Potrivit legii, la art. 14 alin. (2) “autoritățile administrațiilor publice locale și ale municipiului București, prin hotărâri ale consiliilor respective, cu consultarea asociațiilor profesionale reprezentative, definite la art. 54 stabilesc numărul maxim de autorizații taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi, pentru o perioadă de 5 ani….” și alin. (3)” numărul maxim de autorizații taxi care pot fi atribuite pentru o perioadă dată, se poate stabili și pe baza unui studiu de specialitate realizat, precum și în urma consultării asociațiilor profesionale reprezentative”.
Astfel, la art. 14 alin.(4) se precizează că “numărul maxim de autorizații stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile alin. (2) și/sau (3) va fi de maximum 4 la 1000 locuitori al localității de autorizare”

– Termenele de depunere a documentației pentru eliberarea autorizației (90 zile) sunt considerate de către operatorii de transport de taxi reduse, astfel că apar situații când din motive de organizare există riscul ca operatorul să depășească termenul legal de funcționare pe vechea autorizație și în situația creată operatorul nu mai poate funcționa. Potrivit art.8 din lege ,”autorizația de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată și este valabilă cu condiția vizării la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii condițiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizații”

– Cazierul profesional în forma actuală nu poate oferi suficiente date relevante cu privire la activitatea profesională, evidența abaterilor de la conduita profesională și a sancțiunilor primite de personalul care urmează să desfășoare activitatea de taxi. Acesta constituie pentru angajator un element extrem de important în alegerea personalului de bord, prin care se poate asigura un serviciu de calitate în condiții de siguranță și securitate.

– Gradul scăzut de implicare a Camerelor Taximetriștilor și a Asociațiilor Profesionale în rezolvarea unor probleme ce privesc activitatea operatorilor. Slaba organizare și neimplicarea acestora în ce privește rolul consultativ la elaborarea Regulamentului și Caietului de Sarcini al serviciului, precum și participarea la luarea unor decizii la nivelul Administrației Publice Locale în ceea ce privește activitatea de taximetrie la nivelul Municipiului București, fac ca această activitate să se desfășoare nu tocmai la nivelul de calitate solicitat de utilizatorii acestui serviciu.

– Potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare, „activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe raza localității de autorizare de către orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat, autorizată de autoritatea de autorizare în condițiile prezentei legii.” La art. 15 alin. (4) din aceeași lege, „activitatea de dispecerat se desfășoară pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizați care desfășoară serviciul de transport în regim de taxi, în aceeași localitate de autorizare.”, ori realitatea este că în Municipiului București, serviciul de transport în regim de taxi este prestat de operatori autorizați în alte localități de autorizare (ex: operatori din Jud. Ilfov), altele decât PMB. Aceștia beneficiază de prevederile art. 15 alin. (5) din Legea nr. 38/2003 – „transportatorii autorizați care execută servicii de transport în regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat în conditiile prezentei legi, pe baza de contract de dispecerizare, încheiat cu acesta în condiții nediscriminatorii”, dar nu poate fi neglijată prevederea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 38/2003.

– Serviciul de transport public local în regim de taxi fiind o activitate specifică, evaluarea indicatorilor de performanță pe baza datelor furnizate de operatori nu reflectă realitatea. Valorile indicatorilor de performanță ai serviciului care au fost transmise la AMRSP de către operator sunt în aparență puțin forțate și greu de verificat. Baza de date din care au fost extrase, cifrele puse la dispoziție în cursul verificărilor nu este una chiar atât de concludentă, de unde și evaluarea serviciului are de suferit.

– Serviciul de transport public local în regim de taxi fiind un serviciu public, prestarea acestuia trebuie să aibă în vedere satisfacția utilizatorului la un nivel de calitate ridicat, chiar dacă activitatea este susținută de către operatori privați (societăți comerciale cu capital privat). De aceea, serviciul în sine trebuie tratat ca fiind un serviciu public și nu ca o afacere privată care poate genera suficiente neajunsuri în ce privește calitatea acestuia.

– Modificările legislative (destul de dese) în ceea ce privește activitatea de transport public local în regim de taxi, în mare măsură nu au rezolvat o serie de probleme cu care se confruntă activitatea în sine. Multitudinea factorilor externi, cât și interni care pot influența această activitate (având ca finalitate creșterea calității serviciului), nu s-au regăsit în ultimele modificări aduse legislației specifice. Toate propunerile legislative făcute de asociațiile profesionale, care nu au fost incluse în actuala lege după care funcționează Serviciul de Transport în Regim de Taxi și de Închiriere, au făcut ca această activitate să se desfășoare în continuare pe principii de concurență mai mult sau mai puțin corecte.

Comportament neadecvat fata de utilizatorii serviciului, cu încălcarea normelor de conduită socială:

– ținuta vestimentară necorespunzătoare prestării unui serviciu public (șlapi în loc de pantofi, maiou în loc de cămașă, etc.);

– fumatul în autoturism cu și fără client;

– îmbarcarea și debarcarea bagajelor în loc să fie făcută de taximetrist, de multe ori rămâne în seama clientului, taximetristul preferând să aștepte în autoturism;

– utilizarea de către taximetrist a unui vocabular nepermis în schimburile verbale cu clientul, rezultat al unei prestații neconforme;

– preferă trasee cu distanțe mai mari, între punctul de îmbarcare și cel de debarcare a clientului;

– aspect necorespunzător a autoturismului – exterior (vopsea depreciată, urme de lovituri, rugină);

– interior neigienizat;

– convorbire telefonică în timpul transportului, alta decât cea cu dispeceratul serviciului;

– refuzul de a prelua comenzile care, din punctul de vedere al taximetristului, nu sunt considerate rentabile;

– neeliberarea bonurilor fiscale clienților pentru prestarea serviciului și nerespectarea unor reglementări din Codul rutier privind oprirea sau staționarea autoturismului taxi în vederea preluării comenzii, altele decât cele prevăzute de lege (în/pe treceri de pietoni, trotuare, intersecții cu vizibilitate redusă sau trafic intens).

– ignorarea utilizării spațiilor amenajate special ca spații de așteptare comenzi taxi, puse la dispoziția operatorilor de către Autoritatea Publică Locală în limita disponibilului.

– utilizarea de către operatorii serviciului de taxi a spațiilor destinate parcărilor de reședință a locuitorilor municipiului București, ca loc de garare a autoturismelor taxi pe timp de noapte.

– lipsă ecuson taxi pe unele autovehicule înmatriculate în alte județe (Ilfov, Giurgiu), dar care circulă fără jenă în București. Nu se știe dacă dețin autorizații de transport și autorizații de taxi și nici localitatea de autorizare.

Concluzii AMRSP

În urma monitorizării au fost desprinse o serie de probleme care pot fi rezolvate de Autoritatea Publică Locală, prin introducerea în Regulamentul Serviciului, cât și în Caietul de Sarcini al acestuia, a unor propuneri care pot căpăta o formă reglementată. Acestea pot fi de natură organizatorică, cât și de natura răspunderilor și sancțiunilor în cazul nerespectării impunerilor legale.

Utilizarea indicatorilor de performanță necesită îndeplinirea anumitor condiții și anume:
– constituirea și accesibilitatea bazelor de date la firmele de taxi autorizate, acestea trebuie să fie la fel la toți operatorii și completate la zi cu toate informațiile impuse prin Regulamentul Serviciului;
– tratarea serviciului integrat de transport persoane în regim de taxi de către operatori ca pe un serviciu public și nu ca o afacere, în scopul creșterii calității și a gradului de satisfacție a utilizatorului;
– să permită o evaluare cât mai corectă a performanțelor obținute în vederea impunerii de performanțe superioare;
– aprobarea de către CGMB a unui nou Regulament pentru Organizarea și Executarea Serviciului Public de Transport Local în Regim de Taxi care să țină cont atât de propunerile venite din partea asociațiilor profesionale, dar și a propunerilor venite din partea utilizatorilor ca efect a unor prestații necorespunzătoare din partea unor operatori. Toate aceste condiții pot fi îndeplinite de oricare serviciu public, unde pot fi identificate condițiile mai sus menționate, dar mai puțin în cazul Serviciului de Transport Public Local în Regim de Taxi și în Regim de Închiriere.

Transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, organizat ca serviciu public, include atât operatori (societăți comerciale), cât și operatori care funcționează ca independenți, numărul acestora fiind extrem de mare. Organizarea și funcționarea acestora din urmă nu permite o monitorizare pe baza unor indicatori de performanță întrucât nu dețin în nici un fel informațiile relevante ca să putem să le evaluăm calitatea serviciilor prestate.

Legea nr. 38/2003 privind Transportul în Regim de Taxi și Regim de Închiriere, cu modificările și completările ulterioare, nu include evaluări pe baza indicatorilor de performanță, în schimb permite, pe lângă sancțiunile prevăzute la art. 55 – „Sancțiuni și contravenții”, o serie de măsuri administrative, considerate sancțiuni complementare, care constituie pentru Autoritatea Publică Locală criterii de evaluare a calității servicului prestat de operatorii de transport în regim de taxi.

În acest sens, AMRSP prin personalul de specialitate, în urma inspecțiilor făcute în teren la operatorii serviciului și a constatărilor făcute, propune o serie de măsuri care pot avea efect benefic în creșterea calității serviciului și anume:

1. În Regulamentul de organizare și executare a Transportului Public Local în Regim de Taxi să se introducă la Cap. Transportul public local de persoane în regim de taxi, la actualul art. 18 „Serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se efectuează numai de către transportatori autorizați care dețin autorizații de transport și autorizații de taxi valabile și se efectuează pe raza teritorial administrativă a municipiului București” cu precizarea că operatorii cu domiciliul în localități limitrofe Municipiului București, care doresc să presteze serviciul de transport public local în regim de taxi pe raza acestuia, să poată efectua acest serviciu numai în baza unui aviz din partea Primăriei Municipiului București.

2. Inventarierea tuturor spațiilor posibile destinate staționării taximetrelor și corelarea acestuia cu numărul de autorizații de taxi eliberate de PMB, apoi întocmirea unor liste cu toate spațiile special amenajate.

3. Efectuarea de studii în scopul dimensionării corecte a necesarului de autorizații de taxi la nivelul Municipiului București și corelării acestora cu necesarul de solicitări.

4. Elaborarea unui site administrat de PMB cu cazierul personalului de bord al fiecărui operator de serviciu de taxi, accesibil tuturor celor interesați de acesta, și care să poată fi actualizat permanent. Această actualizare să constituie o obligație a fiecarui operator de serviciu de taxi prevăzută în Regulament și Caietul de Sarcini al Serviciului.

5. Introducerea în Regulament a unei prevederi care să dea posibilitatea, în limitele prevăzute de legea de organizare și funcționare a acestora, să participe nemijlocit chiar și cu rol consultativ, la luarea deciziilor importante în ce privește activitatea de transport public local în regim de taxi.

6. Includerea în Regulamentul Serviciului a unor prevederi clare cu privire la modul în care se poate desfășura activitatea de dispecerat la nivelul Municipiului București atât pentru operatorii cu domiciliul în București, cât și pentru operatorii înregistrați în județul Ilfov care prestează serviciul de taxi pe raza Municipiului București.

7. Întrucât s-a constatat că baza de date necesară colectării informațiilor în vederea evaluării serviciului nu este cea impusă de Regulamentul Serviciului, se va propune includerea unei precizări clare în Regulament a evidențelor ce trebuie ținute de către operatorii servicului și care să cuprindă toate informațiile necesare unei evaluări corecte și rezonabile a nivelurilor de calitate a prestațiilor.

Din punctul de vedere al AMRSP, se încalcă flagrant specificațiile legale conform art. 20 din Legea nr. 38/2003 care precizează foarte clar că: „se interzice taxiurilor să efectueze transport public de persoane în regim de taxi sau să staționeze în vederea efectuării în mod permanent a unor astfel de transporturi în interiorul unei localități, alta decât localitatea de autorizare”, cu atât mai mult cu cât nu se cunoaște dacă procedura prin care au fost eliberate autorizațiile taxi este una legală, în conformitate cu precizările legislative prezentate la începutul acestui material. Din acest punct de vedere, se desprinde extrem de clar situația de concurență neloială pe piața serviciilor de transport public în Municipiul București.

Verificarea modului în care Administrațiile Publice Locale din localitățile și județele limitrofe Bucureștiului au respectat prevederile legislative în ceea ce privește înființarea, organizarea și controlul Serviciilor de Transport Persoane în Regim de Taxi, inclusiv acordarea autorizațiilor de transport și a autorizațiilor taxi este în sarcina Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) funcționează sub coordonarea Primarului General, conform Legii Administrației Publice Locale nr. 2015/2001.