PRIMARIA CAPITALEI – ANUNT DE ULTIMA ORA

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică – şedinţa de dezbatere publică – care va avea loc vineri26.01.2018, ora 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, din B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, etaj 3, sala de Consiliu, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-Cadru, a Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi și abrogarea HCGMB nr. 178/2008.

Colectarea recomandărilor la proiectul de act normativ mai sus amintit se va face:

– pe site-ul Primăriei Municipiului București – www.pmb.ro;
– prin poştă, pe adresa P.M.B.,  B-dul Regina Elisabeta,  nr. 47, sector 5;
– Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5;
Înscrierea pentru luarea de cuvânt asupra proiectului de act normativ se poate face, în conformitate cu art. 7 alin. 10 lit. a) din Legea nr. 52/2003, republicată:
– prin poştă, pe adresa P.M.B., B-dul Regina Elisabeta,  nr. 47, sector 5;
– Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5;
– la sediul P.M.B., B-dul Regina Elisabeta,  nr. 47, sector 5;
– pe e-mail la adresa : liliana.miu@pmb.ro.
În vederea desfăşurării în bune condiţii a sedinţelor de dezbatere publică şi în conformitate cu art. 7 alin. 10 lit. a) şi b) din Legea nr. 52/2003, republicată, timpul alocat luării cuvântului este de maxim 3 minute.

Sursa aici