MUNCA LA NEGRU, DOI ANI DE INCHISOARE

Amenzile pentru munca nedeclarată vor fi limitate la 200.000 de lei, dar angajatorii care continuă activitatea fără să renunțe la această practică nici după ce au fost sancționați de inspectori vor risca inclusiv pedeapsa cu închisoarea de până la 2 ani. Noile reguli sunt pregătite să primească votul final al Parlamentului și să fie transmise președintelui spre promulgare și aplicare imediată.

Anul trecut, Guvernul a stabilit ca amenda pentru munca nedeclarată să fie aplicată la limita maximă de 20.000 de lei pentru fiecare persoană depistată fără un contract individual de muncă și nu doar în cazurile în care sunt indentificate mai multe persoane în această situație.

Dacă până recent Codul Muncii prevedea că primirea la muncă a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă este sancționată cu amendă de la 10.000 de lei la 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată, acum amenda este strict de 20.000 de lei pentru fiecare persoană aflată în această situație. A fost astfel eliminată limita de 5 persoane stabilite pentru sancționarea cu amendă, fapta fiind stabilită drept contravenție indiferent de numărul de persoane identificate că prestează muncă nedeclarată.

Limita de 200.000 lei este valabilă și pentru noile tipuri de amenzi introduse de Guvern pentru primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, pentru primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat sau pentru primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Față de forma adoptată de Guvern, deputații au mai stabilit că angajatorul care își reia activitatea fără remedierea situației constatate de autorități riscă amendă sau închisoare de până la 2 ani.

Angajatorul trebuie ca, anterior începerii activității să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă iar acest contract se va transmite inspectoratului teritorial de muncă. Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitatea în acel loc.

În sarcina angajatorului intră nu doar evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, ci și evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru și de a supune controlului inspectorilor de  muncă această evidență. În cazul constatării săvârșirii uneia dintre aceste fapte, inspectorul de muncă poate dispune ca sancțiune complementară sistarea activității locului de muncă respectiv.

Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale și după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității, inclusiv prin încheierea contractului individual de muncă și transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților.

Citește mai mult despre munca la negru aici