GUVERNUL A MODIFICAT CERINTELE TEHNICE ALE CASELOR DE MARCAT FISCALE

Guvernul a modificat printr-o hotărâre, normele metodologice privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale.

Potrivit unei ordonanțe adoptate în luna august de Guvern, casele de marcat cu jurnal electronic vor deveni obligatorii de la 1 iunie 2018 pentru firmele mijlocii şi mari, respectiv de la 1 august 2018, pentru firmele mici, realizându-se înlocuirea treptată a celor de generație veche cu rolă jurnal de hârtie.

Principalele elemente de noutate cuprinse în actul normativ sunt:
– Fiecare aparat de marcat va trebui să conțină un modul fiscal propriu, prin intermediul căruia controlează operațiunile specifice activității fiscalizate, precum și un modul de comunicație, care poate asigura conectarea la un sistem informatic de monitorizare și supraveghere al ANAF.
– Face posibilă, la opțiunea contribuabilului, achiziționarea și utilizarea unui alt dispozitiv, de tip PC, telefon inteligent, tabletă, POS, conectat la o imprimantă fiscală. Rezumatul bonului fiscal care se transmite la ANAF, si cuprinde valoarea totală a bonului fiscal, numărul de ordine al bonului, data, ora și minutul emiterii bonului, seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal si valoarea totală a TVA pe cote ale acesteia.

Principalele avantaje ale sistemului de monitorizare propus prin hotărârea de guvern sunt:
– asigură obținerea mai rapidă de către ANAF a datelor din bonurile fiscale, cu costuri mai mici atât pentru autoritatea fiscală, cât și pentru contribuabili;
– asigură premisele reducerii semnificative a evaziunii fiscale din domeniul comerțului cu amănuntul și serviciilor, cu efecte imediate în creșterea veniturilor bugetare, un grad înalt de securizare și implicit riscuri mai mici de nefiscalizare a tranzacțiilor si asigură premisele unei concurențe loiale între contribuabili.

Guvernul a aprobat si o serie de măsuri cu impact economic, cât și social

În domeniul impozitării societăților, Ordonanța de urgență adoptată revizuiește sistemul de impunere a microîntreprinderilor, astfel încât vor beneficia de impozit de 1% pe veniturile realizate și IMM-urile care realizează venituri de la 500.000 euro la 1.000.000 euro și care în prezent plătesc impozit de 16% pe profit.

Totodată, se includ în acest sistem și persoanele juridice care nu intrau sub incidența acestui impozit, respectiv persoanele juridice din domeniul asigurărilor, pieței de capital, din domeniul bancar, al jocurilor de noroc și din domeniul extracției resurselor naturale.

Totodată, Guvernul transpune în legislația națională prevederile recentei Directive Europene pentru combaterea externalizării profiturilor companiilor multinaționale prin limitarea deductibilității dobânzilor, introducerea impozitării la ieșire care previne erodarea bazei impozabile în cazul unui transfer de active în afara României, consolidarea regulilor antiabuz, care vor permite autorităților române să refuze contribuabililor beneficiile fiscale obținute din aranjamente abuzive si introducerea normelor privind societățile străine controlate ce au ca scop împiedicarea evitării plații impozitelor prin devierea veniturilor către filiale din paradisuri fiscale.

DE asemenea, se stabilește transferul sarcinii fiscale a obligațiilor privind contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator la angajat în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor inclusiv în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, si care nu pot fi mai mici decât nivelul contribuţiilor sociale aferente salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează acestea, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Contribuția de asigurări sociale de sănătate va fi este cotă de 10%, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal.

Actul normativ prevede și modificarea modului de stabilire a CAS și a CASS pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente – consultanți, experți contabili, medici, persoane fizice autorizate, avocați, notari sau alte categorii de venituri. Mai exact, acestea nu mai datorează contribuțiile sociale asupra venitului realizat, ci baza de calcul va fi venitul ales, care, în cazul CAS trebuie să fie cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară, iar baza de calcul a CASS va fi salariul minim brut pe țară.

Se exceptează de la plata CAS persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale numai pentru veniturile realizate din activități pentru care, potrivit legii, există obligaţia asigurării în aceste sisteme (ex: avocații, notarii, personalul monahal), inclusiv pentru veniturile de natură salarială realizate în domeniile respective (ex. avocații salarizați, etc.). În prezent, excepția se aplică pentru orice venit din salariu și asimilat salariilor, inclusiv persoanelor fizice care au și calitatea de pensionari al unui sistem propriu de asigurări sociale, ceea ce generează inechități față de persoanele care sunt pensionari din sistemul public de pensii.

Se modifică, de asemenea, modalitatea de asigurare în sistemul public de sănătate a persoanelor care au calitatea de pensionari, șomeri, persoane aflate în concedii pentru creșterea copiilor, persoane care obțin ajutoare sociale și alte categorii de persoane aflate sub protecţia sau în custodia statului. Aceste persoane vor fi asigurate în sistemul public de sănătate, fără plata contribuţiei, dacă nu realizează venituri pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

În domeniul impozitului pe venit, ordonanța prevede reducerea cotei de la 16% la 10%. Astfel, cota de impozitare scade pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiţii (mai puțin veniturile din dividende, pentru care se menține cota de impozit de 5%), din pensii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din premii și din alte surse. Măsura are scopul să reducă presiunea fiscală asupra veniturilor populației și, implicit să contribuie la creșterea nivelului de trai, precum și să încurajeze mediul de afaceri, îndeosebi în ceea ce privește creșterea investițiilor.

Alte modificări aduse Codului fiscal vizează salariații care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei si pentru care nu se vor mai mai acorda deduceri, la sancționarea agentului economic cu refuzul dreptului de deducere a TVA doar în cazul în care există probe că acesta avea informații certe despre activitatea firmelor evazioniste cu care a intrat în relații comerciale.

De asemenea, se extinde confiscarea și asupra mijlocului de transport pentru cei care fac evaziune fiscala, comercializând produse accizabile nemarcate din tutun si alcool.

Distribuie articolul prin: