ASF A PUBLICAT TARIFELE LA RCA. ELE VOR FI PLAFONATE TIMP DE SASE LUNI

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat într-o ședință specială, Raportul cu privire la determinarea tarifelor de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse terţilor prin accidente de vehicule, potrivit art. 36, alin.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2016.

Tarifele de primă RCA maxime au fost determinate pe baza metodologiei adoptate de Consiliul ASF pe data de 5 octombrie, în urma unui proces de consultare publică, iar calculele respectă atât prevederile OUG 54/2016, cât și practicile actuariale general acceptate în industria asigurărilor.

Indiferent de istoricul asiguratului și de accidentele acestuia, tarifele maxime la RCA vor fi aplicate timp de 6 luni, după ce vor fi aprobate de Guvern și Consiliul Concurenței. 

Formula de calcul cuprinde frecvența daunelor, dauna medie, daunele întâmplate, dar neraportate (IBNR), inflația daunelor și încărcarea de siguranță, care determină prima de risc, la care se adaugă cheltuielile de achiziție și administrare, fixe și variabile, precum și încărcarea de Bonus/Malus (15%) și cota de profit (1%).

Cheltuielile de achiziție și administrare ale societăților de asigurare cuprind o cotă de 25%, în care intră contribuţiile asigurătorilor la fondurile de garantare şi compensare a daunelor  de 8%, cheltuielile cu reţelele de distribuţie şi/sau intermediarii din piaţă (brokeri) – 10%, costul de capital de circa 2%, şi cheltuieli proprii variabile (5%). La aceasta se adaugă o cotă fixă de cheltuieli administrative cu salarii, chirii etc., în sumă de 70 lei per unitate de expunere, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.

De exemplu, pentru un autovehicul de transport marfă cu masa peste 16 tone deținut de o persoană juridică, rezultă o primă maximă de 7.534 de lei, iar în cazul autovehiculelor de transport de persoane cu o capacitate de peste 40 de locuri, aplicarea metodologiei de tarifare a rezultat la o primă maximă de 6.600 lei.

Totodată, pe segmentul autovehiculelor cu o capacitate cilindrică între 1.201-1.400 cmc, deţinute de persoane fizice din categoria de vârstă 31-40 de ani, tariful de primă maxim rezultat este de 610 lei.

Metodologia de calcul al tarifelor maxime și indicatorii folosiți au făcut obiectul consultărilor cu principalii parteneri de dialog implicați în problematica RCA – asociaţiile patronale ale transportatorilor, precum şi societăţile de asigurări care operează pe piața RCA.

Tarifele maxime stabilite de ASF vor fi transmise Ministerului Finanțelor Publice, care le va supune aprobării Guvernului.exemple_tarife_de_prima_maxime_ok

De mentionat că aceste tarife calculate de către ASF sunt maxime, indiferent de istoricul de daunalitate al asiguratului, dar ele pot fi mai mici, în funcție de clasa de bonus calculată de către asigurători. Important este și faptul că, în cazul în care vindeţi sau radiați un vehicul, aveți o poliță RCA și nu ați produs accidente în perioada în care RCA este în vigoare, vă puteți recupera suma aferentă perioadei rămase până la expirarea asigurării respective. Pentru recuperarea banilor aferenți poliței pentru perioada neutilizată din RCA, în baza originalului poliței de asigurare și a certificatului de radiere sau a actelor ce dovedesc vânzarea vehiculului, trebuie să vă adresați intermediarului sau asigurătorului dumneavoastră.

Dacă ați vândut sau ati radiat vehiculul şi cumpăraţi altul nou, puteţi solicita asigurătorului dumneavoastră RCA trecerea bonusului de pe vechiul vehicul pe cel nou. Acest lucru îl puteţi realiza în condiţiile în care prezentaţi documente justificative şi data înstrăinării este anterioară datei de achiziţie a noului vehicul.

În situaţia în care deţineţi în proprietate mai multe vehicule, aplicarea sistemului bonus-malus se face individual pentru fiecare vehicul în parte.

Este important să acordați atenție clasei bonus-malus (B/M) de pe polița dumneavoastră de asigurare și regulilor stabilite pentru acest sistem.

Pentru a calcula istoricul dumneavoastră de daunalitate sau al unui autovehicul, aici