ATESTAT TAXI

Documente necesare viză taxi:

Mergeți la un centru de pregătire profesională cu următoarele documente în original:

1. Act de identitate;
2. Permis de conducere;
3. Aviz medical;
4. Aviz psihologic;
5. Atestatul vizat în termen de valabilitate

Centrul de pregătire profesională vă înscrie în sistemul informatic al ARR și va întocmi un dosar cu care vă veți prezenta la data și ora programată pentru a susține examinarea cu ARR.

Pentru un Centru de Pregătire Profesională în orașul dvs. găsiți aici 

Locul unde se desfășoară examinarea în orașul dvs găsiți aici

Pentru atestat taxi expirat sau pentru examinare prima oară, în plus trebuie să obțineți încă două documente:

1. Cazier judiciar – se poate obține de la orice secție de poliție și se eliberează pe loc 
2. Cazier auto – eliberat de serviciul Poliţiei Rutiere judeţene; pentru București la sediul din str. Logofat Udriște

Pentru a susține examinarea trebuie să plătiți prin mandat poștal sau direct la o trezorerie o taxă de 67 de lei în contul ARR, iar chitanța eliberată trebuie să o aveți cu dvs la susținerea examenului, în original.

Contul ARR este RO37TREZ 705501701X008844 DESCHIS LA TREZORERIA SECTOR 5. CODUL FISCAL AL ARR ESTE 27364739

Pentru eliberarea atestatului trebuie plătită o altă taxă de 41 de lei, în același cont al ARR.

Mai multe detalii pentru taxele ARR găsiți aici

Dacă atestatul este nou, vă trebuie și o fotografie.

Examenul este unic, indiferent că solicitați viză sau atestat pentru prima oară, se dă on-line și este în format grilă cu 20 de întrebări și 4 variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Pentru promovarea examenului trebuie să răspundeți corect la 14 din 20 de întrebări. (70%)

Pentru testare online click aici 

Notă: la terminarea unei sesiuni de testare, introduceți la cod candidat cifrele 123456